05-12-2023

Københavns Politi beder Forsvaret om hjælp

Soldater fra Den Kongelige Livgardes vagtkompagni på vagt ved Københavns Synagoge i Krystalgade i 2022. Foto: Forsvaret

Vagtkompagniet fra Den Kongelige Livgarde skal fra primo december støtte politiet ved bevogtning af tre lokaliteter København. Det drejer sig blandt andet om Københavns Synagoge i Krystalgade, oplyser Forsvarskommandoen.

Forsvaret indsætter soldaterne efter anmodning fra politiet. Dette skyldes blandt andet den ændrede sikkerhedssituation og trusselsbilledet i Europa og Mellemøsten, som stiller krav om flere tilsynsopgaver og skærpet beredskab i samtlige politikredse i Danmark.

Dele af Vagtkompagniet udgør en del af den strategiske reserve, der blev etableret i 2019. Den strategiske reserve består af vagthold fra Livgardens vagtkompagni og soldater fra Hærens stående styrke.

- Det er en naturlig opgave for Forsvaret at støtte politiet og på den måde bidrage til at holde Danmark sikkert og trygt. De værnepligtige i Vagtkompagniet er særligt uddannede til bevogtningstjeneste, og Den Kongelige Livgarde har i det hele taget et tæt samarbejde med politiet og stor erfaring med bevogtningsopgaver, siger chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen.

Soldaterne fra Vagtkompagniet har ifølge Forsvarskommandoen gennemgået en særlig uddannelse med instruktører fra Politiskolen. Når soldaterne indsættes til støtte for politiet, har de samme magtbeføjelser som en polititjenestemand. Indsættelsen af soldaterne sker altid under ledelse af politiet, og der er altid er en polititjenestemand til stede til at støtte og vejlede de indsatte soldater. Opgaven går på skift mellem de fire vagthold i Vagtkompagniet.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk