17-07-2018

Kameraer kan være effektive i flere miljøer end tidligere antaget

En ny rapport, der samler 76 undersøgelser af overvågningskameraer, viser, at overvågningskameraerne i gennemsnit reducerede kriminaliteten med 13 procent.

Den svenske institution Brå (Brottsförebyggande Rådet), der svarer til Det Kriminalpræventive Råd i Danmark, har udsendt en rapport, som viser, at kameraer kan reducere kriminalitet i boligområder og parker og i nogen grad også i bymidter og andre områder.

Rapporten, der samler 76 undersøgelser af overvågningskameraer, viser, at overvågningskameraerne i gennemsnit reducerede kriminaliteten med 13 procent.

- Vores rapport tyder på, at kameraerne kan være effektive i flere miljøer end tidligere antaget, siger rapportens hovedforfatter Eric Piza, lektor ved John Jay College of Criminal Justice.

Rapporten kaldes en meta-analyse, hvilket betyder, at den sammenfatter alle resultater fra et stort antal tidligere svenske og internationale undersøgelser. Forfatterne er fire amerikanske og britiske kriminologer.

Forskellige effekter i forskellige miljøer

Metaanalysen er en opdateret version af en tidligere rapport fra 2007 og viste, at kameraovervågning førte til betydelige reduktioner i kriminalitet i parkeringskældere, men ikke på andre offentlige steder. Den nye rapport viser imidlertid, at kameraovervågning kan være effektiv i flere andre offentlige miljøer.

- Mens den tidligere rapport kun påviste en effekt i parkeringskældere, er der i den nye rapport dokumentation for, at kameraerne også reducerer kriminalitet i boligområder, bymidter og 'andre områder' ud over parker, siger rapportens hovedforfatter Eric Piza, lektor ved John Jay College of Criminal Justice, i et interview med SecurityUser.com.

Mange af de 76 undersøgelser, der blev udarbejdet i metaanalysen, påviste effekten af kameraovervågning på flere typer kriminalitet. Da forskerne beregnede den gennemsnitlige effekt af kameraer fandt de, at kriminaliteten faldt i parker og boligområder, men effekten var ikke statistisk signifikant i bycentre eller i den offentlige transport.

Kan reducere kriminalitet i bymidter

Forskerne har dog også lavet en mindre konservativ analyse, hvor de samlede de former for kriminalitet, hvor kameraerne havde den største effekt i hver undersøgelse, og fandt, at kameraovervågning i bycentre reducerede disse forbrydelser med et gennemsnit på 17 procent.

- Kriminalitetsbekæmpende myndigheder skal være opmærksomme på, at kun den meta-analyse, der fokuserede på de største effekter, gav beviser for, at kriminalitet er faldet i bymidterne. Det antyder, at kameraovervågning kun fungerer i bymidter, når det er muligt at opnå maksimal potentiel effekt, siger Eric Piza til SecurityUser.com.

At aktive overvågningskameraer kan hjælpe med at forhindre kriminalitet i bycentre understøttes også af en forskning, som den svenske tænketanken SNOS (Säkerhet för Näringsliv och Samhälle), sidste år offentliggjorde i Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Prevention. Denne rapport, som også citeres i den nye Brå-rapport, viser, at kameraovervågning kan reducere kriminalitet med 24-28 procent på offentlige steder og på metrostationer i bymidten.

Bemandet kameraovervågning nødvendig

En anden konklusion fra Brå’s meta-analyse er, at overvågningskameraer i gennemsnit reducerede indbrudskriminalitet, biltyverier og narkotikakriminalitet, men at det ikke havde nogen statistisk signifikant effekt på voldskriminalitet eller forstyrrelse af den offentlige orden.

- De overordnede resultater af vores rapport er, at overvågningskameraer ikke havde nogen signifikant effekt på voldskriminalitet. Byer, der har problemer med voldelig kriminalitet, bør derfor overveje, om de kan bruge deres ressourcer på andre tiltag end kameraer, siger Eric Piza til SecurityUser.com.

Eric Piza forklarer, at nogle studier i meta-analysen viste, at overvågningskameraer kan reducere voldelig kriminalitet, men at det kræver en aktiv kameraovervågning.

- Aktive kameraoperatører, som kan detektere ildevarslende situationer i realtid, har mulighed for at sende politipatruljer til stedet, før en situation eskalerer og bliver voldelig. Nogle af de undersøgelser, som indgår i rapporten, tyder på, at disse aktive overvågningskameraer kan have god effekt. Jo større et område, overvågningskameraerne i byens centrum dækker, jo større chance har kameraoperatørerne for at identificere de ildevarslende situationer, slutter Piza.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen