10-08-2018

Indbrud er halveret i Nordjylland – men mere vold anmeldt

Den nordjyske analyse viser, at antallet af voldsanmeldelser er steget med 32 procent fra 2009 til 2017.

Nordjyllands Politi har netop offentliggjort sin lokalstrategiske analyse for 2018. Analysen, der skal danne grundlag for politiets indsatser i det kommende år, tegner et nuanceret billede af de kriminalitets-udfordringer, som politikredsen står over for. Analysen har i år sat fokus på anmeldt indbrud og vold, og mens antallet af indbrud er for nedadgående, så er voldsanmeldelser steget – og overordnet viser analysen også et helt generelt fald i kriminalitet.

Antallet af straffelovs-anmeldelser falder nemlig i Nordjylland. Fra 2009-2017 er der tale om et samlet fald på 27 procent. Og dermed indskriver Nordjylland sig i den tendens, som man ser i resten landet og i det meste af den vestlige verden: at det samlede antal straffelovsanmeldelser falder. Det er især anmeldelserne af røveri, indbrud, tyveri og hærværk, der er dykket i de nordjyske statistikker.

Det dyk glæder naturligvis politikredsens øverste chef, politidirektør Anne Marie Roum Svendsen. Hun fremhæver, som eksempel, et af kredsens vedvarende indsatsområder: indbrud. Antallet af alle indbrudsanmeldelser i det nordjyske er halveret fra 10.091 anmeldte indbrud i 2009 til 4.937 i 2017. I analysen fremhæves eksplicit borgernes indsats som et væsentligt bidrag til faldet – de er nemlig blevet bedre til at være opmærksomme på egen, og andres, bolig, ligesom mange har tilmeldt sig nabohjælp.

”Det er godt, at borgerne er blevet endnu mere årvågne. For vi ved, at det i den grad skaber utryghed for den enkelte at komme hjem til et hus, der er rodet igennem af ubudne gæster – og derfor kommer vi også til at fastholde fokus på bekæmpelse af indbrud,” fastslår politidirektøren.

Flere voldsanmeldelser

Til gengæld viser analysen, at antallet af voldsanmeldelser er steget med 32 procent fra 2009 til 2017. I 2009 blev der anmeldt 1141 voldsforbrydelser, mens der er i 2017 blev anmeldt 1503 voldsforbrydelser.

En stor del af stigningen er den såkaldt arbejdsrelaterede vold. Det udgør således 33 procent af anmeldelserne i 2017 mod kun 25 procent i 2013.

En forklaring på væksten i voldsanmeldelser kan være en øget anmeldelsestilbøjelighed blandt offentligt ansatte borgere – ligesom en ændret registreringspraksis være en del af forklaringen på stigende tal.

”Men det ændrer ikke på, at al slags vold har store omkostninger for det enkelte menneske – og for samfundet. Så det er sager, som vi tager meget alvorligt, og som vi sætter ind på at få opklaret – så vi kan få stillet en gerningsmand til ansvar for ugerningen,” understreger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen.

Omvendt kan politiet konstatere, at vold i nære relationer og i nattelivet er faldet. For eksempel er nattelivsvolden faldet med 13 procent siden 2013.

Tryghed og tillid skal prioriteres

Generelt omtaler den lokalstrategiske analyse også, at den grundlæggende tryghed blandt danskerne er høj, også i Nordjylland, ligesom der er tillid til politiet. Men tidligere undersøgelser har vist, at den generelle høje tryghed og tillid til politiets indsats generelt er faldende. Og det har politidirektør Anne Marie Roum Svendsens opmærksomhed.

”Trygheden er vores kerneydelse, og borgernes tillid til os er helt afgørende – så vi skal have fokus på det nære politiarbejde. Vores forebyggelsesbetjente skal ud og møde borgerne, hvor de er. Og vi skal have vores mobile politistationer mere på hjul til målrettede indsatser og til at komme ud i lokalområderne i hele Nordjylland,” fortæller Anne Marie Roum Svendsen, der også peger på, at politiet vil udbygge de digitale serviceydelser til borgerne yderligere.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen