28-03-2021

Handlingsplan med 10 initiativer skal forhindre fangeflugter

Justitsministeren har bestilt og netop modtaget en ny handlingsplan. Den er udarbejdet af Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Direktoratet for Kriminalforsorgen med inddragelse af regionerne. Den indeholder 10 initiativer, som myndighederne foreslår for at komme problemet med fangeflugter til livs.

En ny handlingsplan mod fangeflugter, som justitsminister Nick Hækkerup og sundhedsminister Magnus Heunicke nu har modtaget, viser en sikkerhedsrisiko for fangeflugter, når de indsatte af forskellige årsager opholder sig uden for kriminalforsorgens institutioner. Handlingsplanen ser derfor bl.a. på udfordringer med transport af fanger og deres ophold på bl.a. retspsykiatriske afdelinger.

En alvorlig fangeflugt i Slagelse i slutningen af 2019, hvor flere medarbejdere på Retspsykiatrisk Afdeling blev truet med våben af et surrogatfængslet bandemedlem, er afsættet for en handlingsplan mod fangeflugter, som justitsminister Nick Hækkerup og sundhedsminister Magnus Heunicke nu har modtaget.

Handlingsplanen er bestilt af justitsministeren og udarbejdet af Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Direktoratet for Kriminalforsorgen med inddragelse af regionerne. Den indeholder 10 initiativer, som myndighederne foreslår for at komme problemet med fangeflugter til livs.

Blandt initiativerne er oprettelsen af særlige pladser for undvigelsestruede personer i kriminalforsorgen til brug for psykiatriske udredninger. Dertil kommer flere initiativer målrettet forholdene i psykiatrien, heriblandt bedre muligheder for at foretage sikkerhedskontroller med brug af eksempelvis metaldetektorer. Der foreslås derudover øget brev- og besøgskontrol og bedre muligheder for at afskære besøg til bandemedlemmer. Endelig indeholder handlingsplanen også et initiativ om øget udveksling af oplysninger mellem myndigheder og øget brug af håndjern og andre sikringsmidler, når indsatte skal transporteres.

Myndighederne konkluderer i handlingsplanen, at den største trussel i forbindelse med fangeflugter kommer fra varetægtsarrestanter og afsonere i lukkede fængsler og arresthuse, og at risikoen for fangeflugter er størst, når myndighederne af forskellige årsager skal håndtere denne gruppe af personer uden for institutionerne.

Handlingsplanen fokuserer derfor på de sikkerhedsmæssige forhold i lukkede fængsler og arresthuse og på psykiatriske afsnit, der huser de surrogatanbragte varetægtsarrestanter, samt på hvordan transporten af de indsatte kan begrænses og sikres bedre.

Kriminalforsorgen og politiet har siden undvigelsen fra Slagelse allerede iværksat en række andre tiltag for bl.a. at forbedre kommunikationen mellem myndighederne. Også efter flugtforsøget fra Herstedvester fængsel i år, er der taget en række akutte sikkerhedstiltag i de lukkede fængsler.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk