15-04-2024

Grænsekontrollen mod Tyskland genindføres

Med det trusselsbillede som Danmark står overfor, vurderer regeringen, at det er nødvendigt med en stærkere indsats i grænseområdet.

Terrortruslen er fortsat alvorlig og skærpet inden for det i forvejen høje trusselsniveau, vurderer Justitsministeriet. Dette bl.a. som følge af sager om koranafbrændinger samt konflikten mellem Israel og Hamas. Center for Terroranalyse i Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at disse dynamikker fortsat vil få afgørende betydning for trusselsbilledet i 2024. Bl.a. derfor har regeringen meddelt EU-Kommissionen, at Danmark genindfører grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode på seks måneder.

Regeringen besluttede i april 2023 at omlægge grænseindsatsen mod Tyskland, så indsatsen i højere grad fokuserer på den kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne frem for indrejsekontrol. Denne model videreføres med genindførelsen af grænsekontrollen i en ny midlertidig periode.

Efter knapt et år med den omlagte grænseindsats er det politiets vurdering, at den nye planlægning og tilrettelæggelse af den samlede grænseindsats har styrket den kriminalitetsbekæmpende indsats i baglandet og samarbejdet på tværs af politikredsene væsentligt.

Den styrkede kriminalitetsbekæmpende indsats tager bl.a. udgangspunkt i en styrket overvågning af grænsen og grænselandet, herunder med øget anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) og på sigt også droner langs den dansk/tyske landegrænse.


Som led i omlægningen af den midlertidige grænsekontrol blev der pr. 1. oktober 2023 oprettet en ny efterforskningsenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi, som skal styrke indsatsen mod den grænseoverskridende kriminalitet. Enheden arbejder bl.a. med at opspore omrejsende kriminelle grupper, der opholder sig i Danmark.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk