13-02-2024

Forsvarsmarkedets indkøbsprocesser udfordrer virksomheder

Joachim Finkielman, direktør for DI Forsvar og Sikkerhed.

Forsvarsmarkedets indkøbsprocesser udfordrer op mod tre/fjerdedele af de potentielle leverandører, viser ny rapport.

Der er et stort potentiale for udvikling og vækst i den danske forsvarsindustri, lyder det i en ny analyse, som er udarbejdet af IRIS Group for Erhvervsministeriet. Her svarer 80 procent af de centrale virksomheder i den danske forsvarsindustri, at de ser stort vækstpotentiale inden for de næste fem år. For den bredere industri er det cirka halvdelen.

- Med forsvarsforliget fra 2023 blev det vedtaget at investere 155 milliarder kroner i dansk forsvar og sikkerhed. Samtidig er ambitionen, at det brede private erhvervsliv skal bidrage til at styrke Forsvaret, så der er helt sikkert store vækstmuligheder for mange virksomheder, siger Joachim Finkielman, direktør for DI Forsvar og Sikkerhed.

Men der er også væsentlige barrierer, viser analysen, som konkluderer, at den største barriere for forsvarsindustrien er langtrukne og uigennemsigtige udbuds- og indkøbsprocesser. Forsvarsmarkedets indkøbsprocesser udfordrer op mod tre fjerdele af virksomhederne på tværs af de tre grupper.

- Det er desværre kendt viden i branchen, at det er både tungt og besværligt at komme til at levere til Forsvaret. Derfor foreslår vi at der skabes større åbenhed om Forsvaret og NATO’s behov, at man inddrager industrien tidligere, når der tænkes i løsninger, og at man indgår partnerskaber med industrien om anskaffe nyt materiel, siger Joachim Finkielman.

Erhvervsministeren bakker op

Selve analysen peger da også på, at lettere adgang til dialog om konkrete behov og udfordringer i de operative værn vil hjælpe. Og derfor efterspørger erhvervsminister Morten Bødskov også bedre samspil:

- Danmark og Europa skal kunne mere selv, og i det lys får forsvarsindustrien en vigtig rolle fremover for både dansk sikkerhed og økonomi. Vi kan se, at særligt de virksomheder der står uden for den etablerede industri har svært ved at vide, hvor de skal gå hen, hvis de vil arbejde med Forsvaret. Det kalder på et bedre sammenspil i sektoren, så vi bedre kan udnytte de mange penge, vi investerer i Forsvaret, til at udvikle industrien til gavn for dansk sikkerhed og vores økonomi, siger erhvervsminister Morten Bødskov.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk