28-05-2021

Forebyggelsesprojekter skal komme dødsbrande til livs

Beredskabsstyrelsen og TrygFonden udgiver en rapport om dødsbrandene i 2020. Rapporten skal styrke redningsberedskabernes viden på området og inspirere til nye forebyggelsesprojekter.

I de seneste årtier har der været en nedadgående tendens for dødsbrande i Danmark. 54 personer mistede livet ved brand i 2020. Tallet er en anelse højere end det historisk lave tal i 2019. I sammenligning med tidligere år vidner det relativt lave antal i 2020 dog om en fortsat positiv udvikling på området.

Hver omkomne ved brand er én for meget, og derfor har Beredskabsstyrelsen, TrygFonden og de kommunale redningsberedskaber fokus på at styrke vidensgrundlaget på området. Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med TrygFonden udgivet årets rapport om dødsbrande.

Rapporten viser blandt andet, at 84 pct. af de omkomne ved brand er over 50 år. De har ofte fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser. I næsten to tredjedele af tilfældene er rygning den formodede brandårsag. Desuden bor ofrene hyppigst alene og oplever brandene i eget hjem.

Årets undersøgelse af dødsbrande peger på, at flere kommunale redningsberedskaber har igangsat forebyggelsesprojekter med udsatte borgere som målgruppe.

Besøgsvenner og andre brandforebyggelsesprojekter
Beredskabsstyrelsen og TrygFonden fremhæver i rapporten en række eksempler på borgerrettet brandforebyggelse. De kommunale redningsberedskaber gennemfører blandt andet projekter som røgalarmpatruljer med spejdere, installation af mobile brandalarmanlæg og opsætning af røgalarmer via viceværter.

Et forebyggelsesprojekt fra starten af 2020 består i at undervise frivillige besøgsvenner fra Ældre Sagen og Røde Kors i brandsikkerhed. Beredskabschef for Helsingør Kommunes Beredskab Søren Lundhild er initiativtager og overordnet ansvarlig for projektet.

- Besøgsvennerne kan selv lære om brandsikkerhed og videreformidle deres viden til besøgsværterne. Projektets konkrete resultater er endnu ikke tydelige, men vi har en klar forventning om, at det kan være med til at rykke ved de udsatte borgeres brandfarlige adfærd i hjemmet, siger Søren Lundhild.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk