17-05-2020

For tredje gang: Datatilsynet indstiller en virksomhed til GDPR-bøde

For tredje gang siden GDPR-forordningen trådte i kraft, har Datatilsynet haft bødeblokken fremme over for en privat virksomhed. Denne gang er bøden dog væsentlig mindre end tidligere.

Datatilsynet har politianmeldt vikarbureauet JobTeam A/S og indstillet firmaet til en bøde på 50.000 kroner for at overtræde GDPR-lovgivningen.

Overskridelsen er sket, da den dataansvarlige hos JobTeam valgte at slette persondata om en person, efter at den vedkommende havde bedt om indsigt i sine egne data. Det afskar efter datatilsynets vurdering den pågældende person for få efterprøvet retten til at få indsigt. Datatilsynet blev opmærksom på sagen på baggrund af en klage.

God databehandlingskik

”Når en dataansvarlig sletter oplysninger om borgeren i umiddelbar tilknytning til, at en indsigtsanmodning ikke imødekommes, afskærer den dataansvarlige uretmæssigt borgeren muligheden for at få efterprøvet, om vedkommende har ret til at få indsigt i oplysningerne ved Datatilsynet og domstolene. Det er en krænkelse af borgerens grundlæggende rettigheder og er ikke udtryk for god databehandlingsskik,” siger Astrid Mavrogenis, kontorchef i Datatilsynet.

Indstilling til bøde

Datatilsynet har besluttet at anmelde JobTeam A/S til politiet og indstiller til, at der nedlægges påstand om, at virksomheden idømmes en bøde.

Det er Datatilsynets opfattelse, at en overtrædelse af forordningens grundlæggende principper om behandlingssikkerhed for en virksomhed i en sag som denne som udgangspunkt ikke kan sanktioneres med en lavere bøde end 50.000 kr., hvis forordningens grundlæggende krav om, at bøder skal være effektive og have afskrækkende virkning, samtidig skal overholdes. Ved indstillingen af bødens størrelse har tilsynet samtidig lagt vægt på, at bøden skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen.

I de fleste europæiske lande kan de nationale datatilsyn selv udstede administrative bøder, men reglerne er anderledes i bl.a. Danmark.

Her fungerer det på den måde, at Datatilsynet efter at have belyst og vurderet sagen politianmelder den dataansvarlige. Herefter undersøger politiet, om der er grundlag for at rejse en sigtelse mv., og endelig vil en eventuel bødestraf blive afgjort ved en domstol.

Tidligere er der blevet uddelt en bøde på 200.850 Euro til IDdesign A/S og 160.000 Euro til Taxa 4 X 35.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk