13-03-2021

Den svenske sikkerhedsbranche omsætter for 90 mia. SEK

Den svenske organisation Säkerhetsbranschen har gennemført en omfattende undersøgelse af aktørerne på det svenske marked for fysisk sikkerhed – hvilket altså ikke omfatter it-sikkerhed. Ifølge rapporten består den svenske sikkerhedsbranche af 1.441 virksomheder, som beskæftiger mere end 47.000 mennesker, og som har en samlet omsætning på mere end 90 milliarder SEK (ca. 66 mia. DKK).

Joakim Söderström, administrerende direktør for Säkerhetsbranschen, mener, at rapporten er et vigtigt grundlag for dem, der ønsker at forstå, udvikle og forbedre branchen.

- Vi får ofte spørgsmål om, hvor stor den svenske sikkerhedsindustri er, og hvad den indebærer, både fra f.eks. journalister og politikere, men også internt fra branchen. Der er ikke foretaget nogen lignende undersøgelse før, og derfor har der ikke været nogen tal som svar på disse spørgsmål, siger han.

- Med denne kortlægning har vi nu et udgangspunkt, hvor vi kan vise, hvordan branchen ser ud i dag, og vi kan fremover også følge udviklingen over tid.

Säkerhetsbranschens undersøgelse omfatter 11 delsektorer, og man kan se, at selskabernes spredning mellem områderne er relativt stor. Nogle af delsektorerne er små, mens andre samler en stor del af det samlede antal virksomheder. De 11 delsektorer er:

Vagt
Brandsikkerhed
Dør-, låse- og adgangskontrolsystemer
Virksomhedsalarmer
Alarmer til hjemmet
Glas og vinduer
Kameraovervågning
Kvalificerede sikkerhedstjenester
Kontrolcentraler
Perimetersikring
Værdihåndtering

Rapporten viser, at 708 ud af branchens 1441 virksomheder er medlemmer af en brancheorganisation med relation til sikkerhed, og disse virksomheder tegner sig for 73 procent af branchens samlede omsætning.

I en kommentar til den svenske undersøgelse siger direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen:

- Det er interessante tal, der viser, at det svenske marked er omtrent fem gange større end det danske med cirka fire gange så mange medarbejdere. SikkerhedsBranchens egne beregninger viser en omsætning i Danmark på omtrent 15 milliarder DKK, men beregningsgrundlaget er ikke helt sammenligneligt med det svenske.

- Ganske vist er den svenske befolkning omtrent dobbelt så stor som den danske – og svenskerne er jo kendt for at have en stærk sikkerhedskultur - men jeg er alligevel forbavset over, at forskellen tilsyneladende er så stor, siger Skov-Mikkelsen.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk