21-03-2019

De unge er trygge i nattelivet

Langt den overvejende del af unge mellem 16 og 21 år føler sig grundlæggende trygge, når de går i byen.

Langt den overvejende del af unge mellem 16 og 21 år føler sig grundlæggende trygge, når de går i byen. Det viser undersøgelsen ’Trygt natteliv’, som Fyns Politi i samarbejde med Kredsrådet netop har afsluttet. I undersøgelsen svarer syv ud af ti unge, at de oplever det er trygt at færdes i nattelivet.

Det er Kredsrådet, der består af borgmestrene i de ti kommuner i politikredsen samt politidirektør Arne Gram, der har bedt Fyns Politi undersøge, hvordan de unge oplever at færdes i nattelivet.

”Målet med undersøgelsen var at få et mere klart billede af, hvordan de unge oplever trygheden i nattelivet. Det har vi nu fået, og jeg glæder mig først og fremmest over, at langt de fleste unge, synes det er trygt at færdes i nattelivet – men undersøgelsen viser også, at der er plads til forbedringer. Nu skal vi i Kredsrådet have nærlæst resultaterne, og så forventer jeg, vi sammen vil pege på nogle områder, hvor vi i fællesskab kan sætte nogle initiativer i gang,” siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juul.

Hvad gør de unge utrygge

Undersøgelsen viser blandt andet, at de unge oplever utryghed, når de er på vej fra et sted til et andet – fx et værtshus, diskotek, natklub eller spisested. Tre ud af fire respondenter i undersøgelsen oplyser, at de har oplevet personer eller grupper, som opførte sig truende eller begik vold mod andre.

Undersøgelsen peger på, at kvinderne føler sig mest utrygge i nattelivet – også selv om de er mindre udsatte for kriminalitet. Samme resultatet kendes fra andre undersøgelser. Flere kvinder fremhæver i deres svar, at de oplever uønskede tilnærmelser og tilråb i nattelivet, som bidrager til deres følelse af utryghed.

Det øger trygheden

Når de unge først er kommet indenfor på natklubben eller værtshuset, så føler de sig trygge.

Både mænd og kvinder peger i deres besvarelser på, at synlige dørmænd ved indgangen samt synlige Natteravne og politi i gå-i-byen-området er med til at de unge føler sig tryggere i nattelivet - men også en bedre belysning og gode oversigtsforhold er faktorer, som de unge mener kan gøre det tryggere at færdes i nattelivet.

De unges egen indsats

Mange af de unge fortæller i undersøgelsen, at de allerede selv gør en indsats for at øge trygheden, når de går i byen. De træffer et bevidst valg om at gå flere venner sammen og holde telefonisk kontakt med hinanden. Mange udtrykker også en klar bevidsthed om at undgå at sætte sig selv i risikofyldte situationer.

Nej tak til narko

Der er tale om et klart nej til at bruge narko i nattelivet blandt de 16 – 21-årige, der har besvaret spørgeskemaet. Hele 94 procent af de unge svarer nemlig, at de ikke bruger narko, når de går i byen. 40 procent oplyser imidlertid, at de under en bytur har set nogen, der købte/solgte narko – det forholdsvis høje antal personer kan hænge sammen med, at de unge ofte går i byen steder med mange mennesker, og at flere derfor ser det samme.

”At stort set alle de unge i undersøgelsen svarer, at de ikke bruger narko i nattelivet er yderst positivt. Til gengæld er det rigtig ærgerligt, at så mange fortæller, at de har set handel med narko. Det har vi allerede drøftet i Kredsrådet, da vi fik undersøgelsen præsenteret, og det er bestemt et af de områder, vi kommer til at sætte fokus på. Narkohandel er uacceptabelt og skaber utryghed i det offentlige rum, uanset om man er ung eller ældre. Når det er sagt, så kan jeg kun glæde mig over, at de unge oplever nattelivet som grundlæggende trygt, og de også passer på hinanden i nattelivet og på den måde selv er med til at øge trygheden,” siger Svendborgs borgmester Bo Hansen.

Hvad Kredsrådet vil sætte i værk

”At langt de fleste af de unge helt grundlæggende føler sig trygge, når de tager i byen, kan jeg som politidirektør kun være meget tilfreds med. Målet var at afdække om nattelivet er trygt, og det kan jeg konstatere, at en overvejende del af de unge synes. Der er desværre situationer i nattelivet, som skaber utryghed. Hvordan vi med undersøgelsen i hånden kan vende utryghed til tryghed, skal vi nu drøfte i Kredsrådet, så vi kommuner og politi i fællesskab kan understøtte et natteliv, hvor de unge, men selvfølgelig også alle andre trygt kan feste og hygge sig. Undersøgelsen kommer med en række anbefalinger til forbedringer, som vil være udgangspunkt for vores drøftelser, men om det er netop dem, som vi kommer til at arbejde videre med, kan jeg ikke konkludere på endnu,” siger politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi.

Så mange svarede

Fyns Politi har i tæt samarbejde med SSP i kommunerne udarbejdet spørgeskemaet, som er sendt ud til 25.000 studerende på 48 uddannelsessteder. 17.000 var i aldersgruppen 16 - 21 år, og af dem besvarede 5.447 spørgeskemaet. Det giver til en svarprocent på 32 %. Selv om det ikke er repræsentativt, så giver det store antal svar et rigtig godt indblik i, hvordan de unge oplever i byens natteliv. Alle deltagerne har svaret anonymt. Det er kun fremgået, hvilken kommune den unge bor i, samt i hvilken kommune deres uddannelsessted ligger.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen