14-10-2020

De ansatte skal oplyses om kontrol

Foto: Datatilsynet

Man har oplysningspligt overfor sine ansatte, når man indfører såkaldte kontrolforanstaltninger – eksempelvis GPS-overvågning af servicevogne eller værktøj. Det oplyser Arbejdsgiverne Tekniq's fagmedie Installationsmedierne.

Datatilsynet har netop offentliggjort afgørelser i fem sager, hvor det er blevet undersøgt om fem udvalgte virksomheder i tilstrækkelig grad har oplyst medarbejderne om såkaldte kontrolforanstaltninger. En kontrolforanstaltning er, når man som arbejdsgiver indfører tiltag, der kontrollerer medarbejderens adfærd i virksomheden – for eksempel GPS-overvågning af servicevogne eller tv-overvågning på arbejdspladsen.

Der blev ikke udstedt bøder i sagerne, men der blev udtalt kritik i to af sagerne og alvorlig kritik i tre sager. Ifølge Kim Koch, der er advokat og konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, skyldes kritikken, at virksomhederne ikke oplyser klart og tydeligt om, hvad formålet med foranstaltningerne er, og hvilke rettigheder medarbejderen har efter persondatareglerne.

– Hvis man etablerer GPS-overvågning i servicevognene for blandt andet at kontrollere, hvor medarbejderne befinder sig og dermed den effektive arbejdstid, så skal man oplyse klart og tydeligt om, at det er formålet. Det er ikke nok bare at sige, at løsningen er implementeret for at få overblik over hvilken bil, der er tættest på, hvis der opstår en akut opgave. Hvis man bruger oplysningerne til kontrol, så skal man sige, at man bruger dem til kontrol, konstaterer han.

Konkrete eksempler på kontrolforanstaltninger:

•GPS-overvågning i for eksempel firmabiler eller på værktøj

•Tv-overvågning på arbejdspladsen

•Logning af brugen af internet, e-mails, sagsstyringssystemer og lign.

•Adgang til medarbejdernes e-mail

•Adgangskontrol ved benyttelse af nøglekort/nøglebrikker

Inden en kontrolforanstaltning lovligt kan indføres over for medarbejderen, skal den være varslet med seks uger. Det følger af aftalen om kontrolforanstaltninger mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det betyder blandt andet, at etablering af GPS-overvågning i firmabiler skal varsles med seks uger, inden GPS-enhederne kan aktiveres og benyttes til formålet.

Varslingsperioden er hovedreglen, men der er den undtagelse, at man ikke behøver at varsle, hvis der opstår en konkret, begrundet mistanke om for eksempel tyveri fra arbejdspladsen eller påvirkning af alkohol eller euforiserende stoffer i arbejdstiden.

Læs hele originalartiklen her.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk