13-01-2021

Datatilsynet sætter ekstra fokus på tv-overvågning

I 2021 år vil Datatilsynet blandt andet sætte særligt fokus på tv-overvågning i forbindelse med de tilsynsaktiviteter, tilsynet selv sætter i værk i løbet af året.

I 2021 lyder overskrifterne på de særlige fokusområder således:

•Tv-overvågning

•Kreditoplysningsbureauer, advarselsregistre og spærrelister

•Inkassobureauers oplysningspligt og sletning

•Pengeinstitutters procedure for indsigtsanmodninger

•Myndigheders videregivelse af personnumre til borgere

•Forskning

•Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende (cookies)

•Persondatasikkerhed, inkl. brud på persondatasikkerheden

•Kontrol med databehandlere

•Overførsel af personoplysninger til tredjelande

•Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske informationssystemer

•PNR-loven

•RetshåndhævelseslovenLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk