06-02-2024

Dansk Erhverv glad for lydoptagelser i detailhandlen

Dansk Erhverv glæder sig over, at det nu bliver muligt at optage lyd fra fx en betalingssituation.

Regeringen er kommet med nye initiativer rettet mod det rekordhøje antal af butikstyverier. Dansk Erhverv tager positivt imod de nye initiativer, ikke mindst muligheden for at optage lyd, men organisationen savner fokus på den forebyggende indsats.

2023 satte ifølge Dansk Erhverv en kedelig rekord i antallet af butikstyverier. Derfor mener organisationen, det er glædeligt, at justitsminister Peter Hummelgaard har præsenteret tre nye initiativer rettet mod det rekordhøje antal af butikstyverier.

De tre initiativer

 • Styrket udrejsekontrol med omrejsende kriminelle grupperinge
 • Højere bødestraf for butikstyveri og hæler
 • Klare rammer for butikkernes muligheder for optagelse af lyd og tv-overvågning

Lydoptagelser er et vigtigt værktøj

På baggrund af den kedelige rekord i antallet af butikstyverier i 2023, har Dansk Erhverv haft en "god og konstruktiv" dialog med Justitsministeriet omkring udfordringer med butikstyverier og trusler i butikkerne.

- Det er glædeligt, at justitsministeren har hørt os og nu kommer med en række initiativer på området. Der har siden coronatiden været et skred blandt de besøgende i butikkerne. Der stjæles mere, og personalet oplever en grimmere og grovere opførsel. Der er behov for nye værktøjer til at få stoppet og vendt den tendens, siger Henrik Lundgaard Sedenmark, fagchef for detailhandelssikkerhed i Dansk Erhverv, og fortsætter:

- Her er lydoptagelser et af de værktøjer, der kan have en forebyggende indsats i forhold til grim og truende verbal adfærd. Desuden kan optagelserne benyttes til at bevise trusler og lignende efterfølgende. Det er en mulighed, vi har efterspurgt klar hjemmel til i flere år, og vi er glade for, at det nu er lykkedes.

Vigtigt at kunne dele billeder af gerningsmænd

Muligheden for at dele billeder af gerningsmænd er et stærkt forebyggende værktøj, som blev givet ved en lovændring i 2018. I praksis virker loven imidlertid ikke.

- Vi er derfor glade for, at ministeren nu lægger op til, at vi kan få loven fra 2018 ud at virke, så butikkerne kan advare hinanden mod gengangere og forebygge yderligere kriminalitet, siger Henrik Lundgaard Sedenmark.

Opholdsforbud er ikke en del af regeringens plan

Et yderligere forebyggede værktøj i kampen mod gengangere, som Dansk Erhverv har efterspurgt, er muligheden for at give et opholdsforbud, som politiet håndhæver. Det er der god erfaring med i Sverige. Dette forslag er imidlertid ikke med i planen.

- Selvom det er positivt, at bødeniveauet bliver hævet til et mere tidssvarende niveau, så har det nok desværre kun en begrænset forebyggende effekt - vi savner helt generelt mere fokus på en større forebyggende og vedvarende indsats fra politiet, kommunerne og andre myndigheder for at undgå, at butikstyverier sker, siger Henrik Lundgaard Sedenmark.

10 forslag fra Dansk Erhverv

Dansk Erhverv har formuleret ti forslag til, hvordan vi får bremset de mange butikstyverier. De ti forslag er:

 • Deling af billeder internt mellem butikkerne
 • Upload af videomateriale direkte til politiet
 • Mulighed for at optage lyd i butikkerne
 • Opholdsforbud til gengangere
 • Tidssvarende strafferamme ift. butikstyverier
 • Større indsats ift. forebyggelse
 • Skærpet fokus på hælermarkedet
 • Hurtig sagsbehandling hos politiet
 • Færre sager skal afsluttes med tiltalefrafald, etc
 • Flere ressourcer til domstolene til hurtigere sagsbehandling


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk