16-04-2021

Danmark skal lede arbejdet med at udvikle europæiske AI-standarder

Det handler om at sikre en etisk, ansvarlig anvendelse af teknologien og bedre risikostyring, siger Kim Skov Hilding, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Danmark er blevet valgt til at stå i spidsen for arbejdet med at sætte fælles europæiske krav til brugen af kunstig intelligens i fremtiden. Fokus vil fra dansk side være på blandt andet etik og tillid, så teknologien kan bruges trygt og sikkert.

Nu skal der sættes fælles europæiske standarder for kunstig intelligens, som kan sikre tryghed og tillid til teknologien for alle borgere i Europa. Og Danmark kommer til at spille en afgørende rolle i at forme retningen for de kommende krav og retningslinjer. Det er nemlig lykkedes Dansk Standard at få tildelt sekretariatet og dermed styringen af standardiseringsarbejdet til gavn for danske borgere og virksomheder.

- Det har været vigtigt for os at få de bedst mulige forudsætninger for at sikre danske mærkesager. Vi har nogle meget stærke interesser i Danmark, når det kommer til kunstig intelligens, fx i forhold til at bevare de demokratiske værdier og sætte mennesket i centrum. Kort sagt handler det om at sikre en etisk, ansvarlig anvendelse af teknologien og bedre risikostyring, siger Kim Skov Hilding, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Han understreger, at det også kan give en konkurrencefordel for danske virksomheder og være med til at styrke den digitale omstilling af Danmark, som netop et sat på dagsorden med det nye Digitaliseringspartnerskab. Her kommer kunstig intelligens til at spille en nøglerolle.

Mennesket i centrum
Standarderne for kunstig intelligens skal bl.a. være med til at sikre en ansvarlig kobling mellem teknologi og menneske og etisk brug af data og algoritmer. Når kunstig intelligens fx anvendes i offentlig sagsbehandling, er det vigtigt at beslutningen er forklarbar, og at der er fuld gennemsigtighed i datagrundlaget. Dette er bl.a. Forbrugerrådet Tænk meget enig i:

- I Forbrugerrådet Tænk er vi glade for, at der nu skal sættes fælles europæiske standarder for kunstig intelligens. Og vi finder det meget positivt, at Danmark står i spidsen for dette arbejde, så vi sikrer fokus på gennemsigtighed, forbrugerrettigheder og privatliv i udrulningen af kunstig intelligens, siger Anette Høyrup, chefjurist i Forbrugerrådet Tænk.

Samtidigt kan de europæiske standarder hjælpe med at sætte rammerne for internationale techgiganter:

- De store internationale tech-spillere har helt sikkert nogle andre interesser, end vi har i Danmark og i Europa. Der er derfor brug for, at vi går sammen på europæisk plan og sætter nogle fælles standarder, der tager udgangspunkt i de europæiske værdier og behov og altså har et andet fokus end de internationale standarder. Dermed kan vi holde de internationale techgiganter lidt i ørerne og sikre ens retningslinjer for anvendelsen af kunstig intelligens i Europa med respekt for mennesket, siger Kim Skov Hilding og fortsætter:

- Virksomheder og myndigheder efterspørger konkrete værktøjer, der kan understøtte Danmarks nye tech-strategi, og det anføres samtidigt, at denne bedst kan fremmes på EU-niveau. Her kommer vi både med redskaberne i form af fælles europæiske standarder, der sætter specifikke krav og retningslinjer og med et forum, hvor vi samler alle interessenter på området på tværs af interesse-, virksomheds- og landegrænser.

Europa er klar
Dansk Standard har arbejdet for, at der skal sættes fælles europæiske standarder for kunstig intelligens igennem flere år og har bl.a. stået i spidsen for at få udarbejdet en fælles europæisk vision og konsensus om, hvilke skridt der skal tages:

- Vi har arbejdet på det her i to år og nu høster vi frugten af vores indsats. Vi har samlet Europa og gjort Europa klar med en fælles vision for arbejdet med fokus på etik, sikkerhed og ansvarlighed, som 28 lande bakker om, siger Kim Skov Hilding.

Teknologien skal være for alle
Fra dansk side har man udover demokrati, etik, gennemsigtighed og ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens et ønske om, at standarderne skal fokusere på bl.a. klima, bæredygtighed og tilgængelighed.

- Det er enormt vigtigt, at Danmark får placeret sig solidt ved bordet her. Både i forhold til at påvirke standardisering i en retning, som vi som samfund og borgere er komfortable med; men i allerhøjeste grad også i forhold til vigtige teknologiske udfordringer. Eksempelvis er det essentielt, at vi får sikret teknologiudvikling og standardisering i forbindelse med kunstig intelligens på, og for dansk - og andre små sprog samt tilgængelighed for alle og kunstig intelligens’ bidrag til den grønne omstilling, siger Anders Kofod-Petersen, professor i kunstig intelligens og Distinguished AI Research Scientist i Alexandra Instituttet.

En lang række interessenter deltager i arbejdet med at sætte fremtidens europæiske standarder for kunstig intelligens, bl.a. 2021.AI, Alexandra Instituttet, Erhvervsstyrelsen, Forbrugerrådet TÆNK, Grundfos, IDA, KMD og Københavns Universitet. Arbejdet er åbent for alle, der gerne vil have indflydelse på standarderne.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk