16-11-2022

Bunkeafvikling af øko-sager stort problem for politiet

Foto: Rigspolitiet.

En række artikler i fagbladet Dansk Politi har i den seneste tid sat fokus på konsekvenserne i Østjyllands Politi af den såkaldte bunkeafvikling af sager om økonomisk kriminalitet, der er mellem 800 og 1.000 dage gamle.

Bunkeafvikling af sager om økonomisk kriminalitet er et stort problem i flere politikredse, og afviklingen skader ifølge Politiforbundet både politiindsats, kriminalitetsbekæmpelse og ødelægger arbejdsmiljøet. Ledelsen i Østjyllands Politi har ifølge forbundet været kritisk over for artiklerne i Dansk Politi. Flere politifolk og den østjyske politiforening står i artiklerne frem med deres oplevelser af situationen.

Arbejdsgiverne i dansk politi har generelt ikke selv aktivt forklaret offentligheden om konsekvenserne af bunkeafviklingen, eller givet deres ansatte svar på, hvorfor politikredsen er havnet i denne situation.

Det er Politiforbundets klare opfattelse, at ledelserne i dansk politi ikke har forholdt sig til konsekvenserne af bunkeafviklingen, hverken i forhold til offentlighed eller i forhold til de ansatte. Herunder, at de øverste ledelser ikke har gjort klart, hvor store konsekvenser politiske målkrav har i forhold til borgere, løsning af kerneopgaver samt politiets arbejdsmiljø.

Politiforbundet Hovedbestyrelse bakker til fulde op om politifolkenes og politiforeningens udsagn i artiklerne, som åbner for en væsentlig og meget vigtig viden om politiets vilkår og drift samt konsekvenserne for borgerne.

Politiforbundets Hovedbestyrelse fastslår samtidig, at Østjyllands Politi blot er en af flere kredse, der er ramt af nøjagtig samme problematik i øjeblikket og med samme konsekvenser, herunder Fyns Politi, Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi samt Københavns Politi.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk