20-09-2023

Brandskader er blevet dobbelt så dyre

Graf: F&P

Antallet af brande er faldet, men gennemsnitserstatninger efter brand er fordoblet de seneste ti år. Det får F&P – forsikrings- og pensions-branchen – til at øge samarbejdet med brandslukningsfolk om mere skånsom slukning. Til glæde for både de skadelidte og selskaber, mener F&P.

Ild fortærer alt på sin vej. Og selv om antallet af brandskader heldigvis er halveret siden 2009, så er det gået lige omvendt med de gennemsnitlige erstatninger i kroner og øre: De er mere end fordoblet. Fra ca. 40.000 kroner i gennemsnit pr skade i 2009 til 87.000 kroner i 2022.

Det viser de nyeste tal fra forsikrings- og pensionsselskabernes brancheforening, F&P.

- Årene med coronanedlukninger og høj inflation har sat sine spor i erstatningsstørrelserne. Materialer til genopbygning er blevet dyrere, håndværkere er blevet dyrere, og indbo er blevet dyrere at erstatte, siger Pia Holm Steffensen, underdirektør, F&P, og fortsætter:

- Brande ødelægger alt og efterlader ofte de skadelidte med store tab – for ikke alt materielt kan erstattes med kroner og øre. Babybillederne af de voksne børn, de arvede møbler, smykkerne. Det går jo tabt for evigt i en brand. For os er det vigtigt at arbejde for trygge kunder, og derfor skal vi ikke kun forebygge at branden sker – der skal også sættes ind med skånsom brandslukning, så man redder mere fra både flammer og vand, siger hun.

For det er ikke kun ilden, der ødelægger. Det gør også vandet, der slukker flammerne. Og derfor indgik F&P et samarbejde med Beredskab Øst, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og Østifterne om udarbejde og udgive undervisningsmateriale til brandfolk om slukningsmetoder og mere skånsom brandslukning.

- Det er vigtigt at forebygge, at brand opstår, og det har vi, med held, arbejdet målrettet på i en årrække. Men det er også vigtigt at kunne redde, hvad reddes kan, når uheldet er ude, og med de nye brandslukningsmetoder kan man redde mere. Vi ved, at ny viden har været efterspurgt blandt brandfolk. Det er til gavn for forsikringsselskaberne – men jo allermest til stor glæde for de skadelidte, der hurtigere kommer tilbage efter en brand, siger Pia Holm Steffensen.

I 2022 udbetalte forsikringsselskaberne 3,5 mia. kroner i erstatning for brande.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk