01-07-2022

Børnene skal beskyttes bedre mod digitale krænkelser

Foto: Pixabay

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, Peter Skaarup (UFG) og Karina Adsbøl (UFG) har indgået en aftale om 5 tiltag mod digitale krænkelser. Blandt de nye tiltag er en særskilt kriminalisering af grooming af børn og unge under 18 år.

Partierne har indgået en aftale, som skal danne grundlag for et lovforslag, som fremsættes i næste folketingssamling.

Aftalen indeholder 5 tiltag:

  • En særskilt kriminalisering af grooming af personer under 18 år
  • En udvidelse af den såkaldte ”skolelærerparagraf”, der forbyder seksuelle relationer med personer under 18 år, som er betroet gerningspersonen til undervisning, opdragelse e.l., til også at omfatte blufærdighedskrænkelse
  • En udvidelse af straffelovens bestemmelse om andet seksuelt forhold end samleje til også at omfatte seksuelle handlinger, som gerningspersonen får den forurettede til at udføre på sig selv
  • En modernisering af terminologien i straffeloven, så ”pornografisk” materiale ændres til ”seksuelt” materiale i de bestemmelser, der omhandler seksuelt materiale med personer under 18 år
  • En undersøgelse af muligheden for at stille krav om aldersverificering ved brug af tjenester, der formidler sugardating.

Justitsminister Mattias Tesfaye siger om aftalen:

- Vores aftale beskytter børn og unge bedre mod seksuelle krænkelser på internettet. Det er jeg meget glad for. Derudover får vi skærpet loven, så den bedre beskytter unge under 18 år mod at blive krænket af voksne, der udnytter deres position som for eksempel skolelærere eller plejeforældre. Jeg vil godt takke Børns Vilkår, Red Barnet og Digitalt Ansvar for at have bidraget så konstruktivt. Det har været meget nyttigt.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk