28-09-2022

Beredskabsstyrelsen assisterer ved gaslækagerne

Beredskabsstyrelsen bistår Energistyrelsen og den lokale beredskabsstab på Bornholm med prognoser for gasudbredelsen ved gaslækagerne på Nord Stream-gasledningerne samt med målinger fra land på Bornholm.

Kemisk Beredskab ved Beredskabsstyrelsen har siden i mandags udarbejdet prognoser for udbredelsen af gas fra lækagestederne på baggrund af bl.a. vejrprognoser fra DMI.

Prognoserne viser, at de koncentrationer af den udsivende gas, som potentielt kan komme over land, er meget små og langt under grænseværdierne for sundhedsfare. Der vurderes heller ikke at være risiko for liv og helbred uden for sikkerhedszonerne til havs.

Foruden udarbejdelse af prognoser har Beredskabsstyrelsen natten til tirsdag sendt mandskab og materiel, der kan måle den faktiske koncentration i luften, til Bornholm. Måleholdet har været i gang siden tirsdag morgen, og målingerne bekræfter ligeledes, at der ikke er en sundhedsrisiko.

Beredskabsstyrelsen følger situationen og samarbejder med øvrige relevante myndigheder, herunder ved deltagelse i National Operativ Stab (NOST) samt den lokale beredskabsstab på Bornholm.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk