01-05-2021

738 tiltalepunker i sag mod vognmand, selskab og chauffører

Foto: Rigspolitiet

Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, har rejst tiltale i en sag med ikke færre end 738 tiltalepunkter, der omhandler snyd med førerkort og overtrædelse af hviletidsreglerne. De to ejere af de misbrugte førerkort, et vognmandsselskab fra Fyn og to chauffører, herunder vognmanden, er tiltalt i sagen.

Vognmandsselskabet har igennem en længere periode været efterforsket af Tungvogncenter Syd, og efterforskningen har ført til de 738 tiltalepunkter, hvor i alt fire personer og et vognmandsselskab står tiltalt. Selskabet alene er tiltalt for 224 overtrædelser, og ejeren af vognmandsselskabet for 286 forhold.

Sagen er efterforsket af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, og den vil blive afgjort under 4 x domsmandssager og 1 sag uden domsmænd. Lige nu afventer sagen berammelse i retten i Odense.

Fakta
Personelfalsk straffes efter Straffelovens § 174.

Overtrædelserne af køre-hviletidsbestemmelserne, straffes efter EU forordningen.

Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk