19-09-2022

50 år med kvinder i Søværnet

Holdet af de første kvinder, der begyndte i Søværnet i 1972. Foto: Søværnet.

I disse dage er det 50 år siden, de første kvinder startede tjeneste i Søværnet. Der er nu godt otte procent kvinder blandt de ansatte. Det tal vil chefen for Søværnet have højere op.

I år er det ifølge Forsvarskommandoen 50 år siden, 27 kvinder startede i Auderød som de første kvinder i Søværnet.

50 års jubilæet blev forleden dag fejret ved et lille arrangement på Nyholm i København og markerede således den integration af kvinder i Søværnet og Forsvaret, som betyder, at der i dag er godt otte procent kvinder blandt de ansatte.

Et miks gavner arbejdsmiljøet

- Vi er slet ikke færdige med at øge antallet af kvinder i Forsvaret. Som enhver moderne virksomhed er vi meget bevidste om, at kvinder bidrager med endog meget væsentlige kompetencer og input, og den dynamik et miks af kønnene giver, gavner Søværnet både på skibene og på vore landtjenestesteder. Samtidig viser vores erfaringer, at et miks mellem mænd og kvinder forbedrer arbejdsmiljøet, siger flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen, der er fungerende chef for Søværnet.

De seneste tal fra januar 2021 viser, at 8,5 procent af de ansatte i Søværnet er kvinder. Det er lidt mere end i Hæren (8,1 procent) og lidt mindre end i Flyvevåbnet (10,2 procent). Samlet har hele ministerområdet 8,7 procent kvinder tjenestegørende.

Vi skal hele tiden bliv bedre

Søværnet og Forsvaret som helhed har i denne tid særlig fokus på at undgå krænkende adfærd, og dette arbejde ligger også chefen for Søværnet særligt på sinde.

- Vi kan hele tiden blive bedre til at undgå krænkelser, både mellem køn og inden for kønnene. Og vi skal handle og følge op, når der sker krænkelser. Det ville være arrogant at sige, at vi ikke kan lære noget på det område. Men jeg synes allerede, at vi er kommet langt. Vi har haft krænkelsesager, ja, og én krænkelsessag er én for mange. Men jeg mener alligevel helt klart, at enhver kvinde med interesse for Søværnet og Forsvaret kan føle sig helt sikker på, at vi vil tage imod hende med seriøsitet og ordentlighed og gøre vores yderste for at understøtte karriereønsker og give hende et godt og trygt arbejdsliv. Det er der da heldigvis også masser af eksempler på i dag, hvor vi har mange dygtige, engagerede kvindelig medarbejdere, som gør en stor forskel hver dag. Og vi vil meget gerne have mange flere kvinder, så jeg vil opfordre enhver kvinde med interesse for at gøre tjeneste til at søge ind, siger Carsten Fjord-Larsen.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk