16-11-2023

30.000 ukrainske rekrutter uddannet

De nyligt ankomne rekrutter er hurtigt i gang med uddannelsen og har allerede været på to øvelser. Foto: Forsvaret

Forsvarskommandoen melder, at flere end 30.000 ukrainske rekrutter nu har gennemført militær træning forskellige steder i Storbritannien siden juni 2022 - blandt andet trænet af danske instruktører. Rekrutterne ankommer med ingen eller begrænset erfaring som soldater, og i løbet af fem uger modtager de lektioner i alt fra våbenbetjening, førstehjælp, forhold over for miner til krigens love.

Træningsforløbene gennemføres af instruktører fra Storbritannien, Canada, New Zealand, Norge, Finland, Sverige, Litauen, Holland, Australien og Danmark. Det kompakte træningsforløb skal give rekrutterne bedst mulige forudsætninger for at overleve og være effektive på kamppladsen eller fortsætte med yderligere uddannelse, efter de er vendt hjem til Ukraine.

For instruktører såvel som rekrutter indebærer træningen lange arbejdsdage, og selv om de første træthedstegn har vist sig, er det tydeligt at mærke, at de danske soldater har oparbejdet en vis erfaring og fortrolighed med træningsopgaven, som alle opfatter som yderst seriøs og relevant. Soldaterne går ifølge Forsvarskommandoen på med krum hals uanset vejrlig og tidspunkt på dagen.

Det danske træningsbidrag har for kort tid siden taget afsked med et hold rekrutter efter fem ugers uddannelse, og nu har de taget imod et nyt hold. De ukrainske rekrutter har gennemført de basale fag og har allerede gennemført to øvelser i det fri. Når solen er fremme, udnyttes den til at få luftet og tørret udrustning.

Der gennemføres undervisning i blandt andet bevægemåder i terræn, forhold over for møde med modstanderen og for miner.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk