13-06-2012

Nye muligheder for administration, print og kodning af ID-kort

Vitani kan med den nye Nedap AEOS 3.0 tilbyde en række nye muligheder indenfor produktion og kodning af ID-kort, print af ID-kort samt administration af ID-kort i andre adgangskontrolsystemer.
Da Nedap AEOS Enterprise er et webbaseret system, egner det sig til større løsninger, hvor der er mange administratorer koblet på. Dette ses typisk i større virksomheder, kommuner, undervisningsinstitutioner, detailkæder og andre organisationer med mange lokaliteter. Hver enkelt administrators muligheder i systemet uddelegeres centralt, således at man kan opbygge den funktionalitet som er nødvendig for den enkelte administrator. En lokal administrator kan eksempelvis have en lokal fast defineret printer til at printe ID-kort, eller vedkommende kan printe ud på en central printer.

Adgangsrettigheder, der tildeles personen i Nedap AEOS systemet, kan overføres til andre adgangskontrolsystemer via Vitani DataManager modulet. Dette betyder, at det er muligt at lade administratorer af forskellige systemer kun have ét interface til at administrere adgangskort og -rettigheder.

Ved at bruge Nedap AEOS som brugerflade, opnår man iflg. Vitani følgende muligheder:

- samme brugerflade til ID-kort produktion som til administration

- dansksproget web-brugerflade med rollebaseret login

- ingen begrænsninger i forhold til flerbrugersystemer og fælles database mellem flere lokationer

- ubegrænset antal layouts med dynamiske felter

- mulighed for automatisk opdatering af adgangsrettigheder i andre adgangskontrolsystemer

- integrationsmulighed med forskellige studieadministrative systemer, Active Directory, SAP, NAV etc.

- integreret kodning

- eksportfunktioner til andre typer databaser - eksempelvis print-on-demand/follow-me-print, booking, bibliotekssystemer etc.

- fuld understøttelse af virtuelle servere - samt overholdelse af IT-afdelingens IT-kravLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen