20-04-2009

Ny objektivteknologi giver bedre sikkerhed

Med besparelser på de offentlige budgetter efterspørges mere omkostningseffektive metoder til at sikre skoler og andre offentlige institutioner. En række skoler i USA har anvendt Theia's vidvinkel objektiver sammen med IQeye's megapixel kameraer til at sikre en bedre dækning for samme pris.

Murrieta Valley Unified skoledistrikt satte Johnson Consulting Engineers til at foretage en rundspørge og vurdere distriktets behov for sikkerhed, herunder videoovervågning. Ingeniørfirmaet har specialiseret sig i design af elektriske og teknologiske systemer til skoler, og har designet systemer til mere end 1.000 skoler i Califonien og Arizona.
Efter at have vurderet det eksisterende system, blev firmaet bedt om at designe et nyt videoovervågnings- system. Skoledistriktet finansierede opgraderingen i hele distriktet ved at optage et lokalt lån. Implementeringen af projektet, til en værdi af over 1 million dollars begyndte i starten af september 2008 og blev afsluttet i marts 2009.
Ifølge Bill Olien, næstkommanderende i skoledisktriktet, var distriktets første prioritet elevernes og de ansattes sikkerhed. Det betød, for overvågningssystemet, at det skulle yde en større dækning med øget billede kvalitet i forhold til det eksisterende analoge system. Et typisk analogt kamera og objektiv har et smalt dækningsområde, eller hvis det dækker et større område, er opløsningen så ringe, at billedet ikke ville kunne yde en acceptabel beskrivelse af individer i lovmæssig forstand, såfremt det skulle blive nødvendigt.
På blot én af skolerne ville alle 170 eksisterende analoge kameraer kunne udskiftes med blot 43 IQeye megapixel kameraer med ultra-vidvinkel objektiver fra Theia Technologies. En af de væsentligste overvejelser for at sikre elevernes sikkerhed var systemstabilitet. "Vi oplevede, at det analoge system konstant brød ned. Der var alt for mange kameraer at holde styr på," siger Bill Olien. "Det nye system vil blive meget simplere og billigere at vedligeholde og have tilsyn med".
John Frisbie, vicepræsident hos Johnson Consulting Engineers, udtalte, at en hovedfaktor i deres design var at sikre en tilstrækkelig kameradækning for alle områder, uden at have så mange kameraer, at distriktet ikke effektivt ville kunne bruge og vedligeholde systemet. De designede systemet omkring IQinVision's megapixel kameraer og Theia Technologies' ultra-vidvinkel objektiver. Før de valgte denne løsning, testede de kamera/objektiv kombinationen og sammenlignede den direkte mod en typisk analog løsning.
"Det, der er så bemærkelsesværdigt ved det system, vi har designet, er, at vi med Theia's vidvinkel højopløsnings objektiv, kan dække det samme område mere omkostningseffektivt" siger John Frisbie.
Objektivet, som giver et 135 graders horisontalt billede udsnit, benytter Theia's patenterede "Linear Optical" teknologi til optisk at korrigere for fiskeøje effekten, som man ser hos andre vidvinkel objektiver, uden brug af software.
Han fortsætter: "Theia's objektiv muliggør, at du konstant dækker et meget stort område og giver mulighed for digitalt zoom i et billede på 20 meters bredde, hvilket giver et billede, som kan bruges til identifikation. Ingen andre objektiver kan dette".
Kombinationen af høj megapixel opløsning, op til 5 megapixel, og Theia's vidvinkel objektiv giver flere pixels per grad i billedet, hvilket gør, at man kan zoome ind og stadig få et brugbart billede.
Modsat traditionelle analoge overvågningssystemer, hvor der placeres lokale DVR'ere på skolerne, og hvor det forudsættes, at brugeren skal logge ind særskilt på hver DVR for at opnå adgang til billederne, kan den IP-baserede overvågningssoftware give de autoriserede ansatte adgang til at se og håndtere et hvilket som helst kamera på systemet i hele distriktet. Dette øger både brugervenligheden og sikkerheden for elever og ansatte, både omkring forebyggelse og ved situationer, hvor der skal reageres.
Der stilles store krav til servere mht. både ydelse og driftsikkerhed. Det samlede system er bygget op omkring 19 servere med samlet 46 TB harddiske. Denne opbygning give en bedre og mere omkostningseffektiv lagring, og i det lange løb vil det robuste og kompetente system tillade, at Murrieta distriktet møder deres mål for system performance og sikrer større sikkerhed og omkostningseffektivitet.
SafeVision er distributør af både IQinvision's og Theia's produkter i Danmark.

Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen