04-05-2021

Vi kæmper fortsat for kontanterne – og råber politikerne op!

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

Som direktør for SikkerhedsBranchen og dermed repræsentant for de virksomheder, der håndterer kontanter i samfundet – inklusive de nationalbankdepoter, som Nationalbanken ikke selv driver – var jeg i april til foretræde for Folketingets erhvervsudvalg for at fortælle dem om, hvor vigtige kontanter er for vores samfund.

Det skete i forbindelse med, at der er fremsat et lovforslag om ophævelse af revisionsbestemmelsen for kontantreglen, og at det i den forbindelse er blevet foreslået, at kontantreglen opretholdes i uændret form. Kontantreglen er den regel, der tilsiger, at alle betalingsmodtagere som udgangspunkt har pligt til at modtage kontanter, hvis de også tager imod betalinger med for eksempel betalingskort.

Det ligger mig meget på sinde at råbe politikerne op, og gøre dem opmærksom på en af mine store bekymringer: At vi er ved at sætte samfundets robusthed over styr, når vi gør det mere og mere besværligt at få fat i og at bruge kontanter.

I 2018 gjorde politikerne det for første gang mere besværligt at bruge kontanter, da det, på baggrund af en liste over særligt røveriudsatte områder, blev indført, at butikker i disse områder kunne nægte at tage imod kontanter i tidsrummet 22-06 og i nogle tilfælde fra 20-06. En lempelse af kontantreglen, der kun har været til gene for de borgere, som gerne vil betale med kontanter, eller ganske enkelt ikke har andre muligheder. Vi ønsker, at kontantreglen skal tilbage til sit udgangspunkt, så alle dermed skal tage imod kontanter – uagtet tidspunktet på døgnet.

Jeg er ikke imod elektroniske og digitale betalingstjenester. Det er godt, at vi også har den form for betalingsløsning. Men de stærke kræfter, vi er oppe imod, ser gerne kontanterne lagt i graven – og det er uden øje for netop samfundets robusthed, borgernes privatlivsbeskyttelse og de ældre og sårbare.

For nylig præsenterende regeringen et nyt lovforslag i forbindelse med hvidvaskloven, der lægger op til at sænke loftet over lovlige kontantbetalinger fra 50.000 kroner til 20.000 kroner. Altså et forslag, der, hvis det bliver stemt igennem, endnu en gang vil være med til at besværliggøre brugen af kontanter.

Det er sådanne forslag, der langsomt, men sikkert, er med til, at kontanterne bliver sluset ud af samfundet. Men vi arbejder for, at det ikke skal komme så vidt. Vi fortsætter ufortrødent vores kamp for at bevare kontanter. Vi kæmper på alle tænkelige fronter ved at bidrage med høringssvar, debatindlæg, indlæg på Bevar Kontanter-hjemmesiden og Facebook-profilen.

Det er trods alt en glæde, at der er nogen, der lytter, og at erhvervsministeren er blevet bedt om at kommentere på talepapiret til foretrædet. Vi afventer nu, at regeringen og politikerne kommer til fornuft, efter at de har hørt vores argumentation.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk