12-03-2024

Skidt start på året – det må vi kunne gøre bedre

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

Året fik en aldeles skidt start, da januar blev en måned med ualmindeligt mange dødsbrande. Ulykkeligvis omkom 10 mennesker i årets første måned – og det tæller både unge som ældre -, dog vejer den ældre gruppe tungest. Det er naturligvis utopi at tro, at vi kan forhindre alle dødsbrande. Men vi bør gøre, hvad vi kan for at undgå så mange branddøde som muligt.

Derfor arbejder vi i SikkerhedsBranchen ad to spor: Vi vil forbedre brandsikkerheden på landets plejeinstitutioner og overnatningssteder, og vi vil forbedre brandsikkerheden i de private hjem.

For at komme i mål med brandsikkerheden på plejeinstitutioner og overnatningssteder holder vi jævnligt møder med politikerne på Christiansborg, hvor vi fortæller om de udfordringer, der er.

Ifølge Beredskabsstyrelsen sker 10 procent af alle dødsbrande på plejehjem. Derfor anbefaler SikkerhedsBranchen blandt andet, at man sikrer døre mellem flugtvej og boligenhed med automatiske branddørslukningsanlæg og moderne friløbspumper. I dag er dette ikke et krav, og det er et stort problem. Opstår der en brand på et værelse på et plejecenter, vil sådan et anlæg og friløbspumper sørge for, at døren ind til værelset lukker automatisk, og at branden dermed ikke spreder sig til øvrige værelser. Et sådant system kan altså mindske risikoen for at flere omkommer i en brand.

Når det drejer sig om overnatningssteder er der mange, der bliver overraskede, når vi fortæller, at brandsikkerheden på for eksempel hoteller og kroer desværre er langt under moderne standard. Som reglerne er i dag, er det lovgivningen fra bygningens opførelsestidspunkt, der definerer kravene til brandsikringen. Mange steder, som f.eks. Svinkløv Badehotel, kan det være ingenting. Overnatter man på et hotel eller en kro af ældre dato, kan man altså ikke være sikker på, at brandsikkerheden er up to date. Tværtimod. Derfor anbefaler vi i SikkerhedsBranchen, at man stiller de samme krav til overnatningssteder som dem, der har været gældende i henhold til Bygningsreglementet i de seneste ca. 20 år. Det omfatter installation af automatisk varslingsanlæg, som aktiveres af et automatisk brandalarmanlæg, på alle overnatningssteder med mere end 10 soverum eller mere end 50 sovepladser, med tilbagevirkende kraft, så alle overnatningssteder omfattes.

I forhold til brandsikkerheden i private hjem, gør vi også jævnligt en indsats for, at flere bliver opmærksomme på vigtigheden af at have en røgalarm – den kan nemlig være afgørende for, om man kommer ud af en brændende bygning i live.

SikkerhedsBranchen er sekretariat for BrandBevægelsen, der hvert år i samarbejde med de lokale beredskaber og brandkadetter og spejdere ringer på hos private for at fortælle om, hvordan man kan sikre sig i tilfælde af brand. De får lov til at skifte batterier i eksisterende røgalarmer, sætte nye røgalarmer op eller sætte røgalarmer op i de hjem, der ingen har. Det er et godt skridt på vejen, og flere år har BrandBevægelsen været med til at uddele mange tusinde nye røgalarmer og skabe opmærksomhed om, at man let og billigt kan gøre noget afgørende for sin egen og familiens brandsikkerhed.

Jeg håber på, at vores gentagne pres på politikerne og besøg i de private hjem får ændret ved statistikken, så langt færre omkommer i en brand fremover.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk