18-09-2009

Skattekronerne kan bruges bedre

Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen

Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen

"Både politiet og samfundet vil have gavn af, at politiet koncentrerer sig om sine kerneopgaver, og lader HK’ere, vagtfolk, socialarbejdere og andre løse nogle af de opgaver, politiet i dag er overbebyrdet med."

Jeg havde ikke troet, at politikerne ville gå ind og dække det hele. Det er ret flot og det overstiger mine forventninger." Sådan reagerede Politiforbundets formand, Peter Ibsen, da Ritzaus Bureau i juni indhentede hans kommentar til, at politikerne havde bevilget 651 millioner kroner til at lukke hullerne i politiets budget.

Bevillingen kom efter at de samme politikere i november afsatte knap 850 millioner kroner ekstra til politiet. Det skal retfærdigvis siges, at dette beløb dækker perioden 2008-2012, og at en del af pengene er til en varig styrkelse af politiet, så at lægge de to tal sammen og sige, at politiet på et halvt år har fået halvanden milliard til at stoppe huller, som det skete nogle steder i juni, er forkert.

Men tilbage står dog, at politiet har fået en pose penge så stor, at dets forbundsformand et øjeblik faldt ud af rollen og glemte sangen om det store arbejdspres og borgernes stigende forventninger til serviceniveauet. Forbundsformanden havde grund til at være stolt af sit lobbyarbejde. Politikerne var nok i en situation, hvor de ikke kunne gøre andet end at betale, men næste gang bliver det måske sværere.

Til lykke til politiet. Er der uforudsete huller i økonomien, skal de stoppes, og er bemandingen for lav, skal der uddannes flere politibetjente.

Men skattekronerne skal bruges bedst muligt, og her forstår vi ikke politikerne. De har for længe siden accepteret, at det ikke er nødvendigt, at højtuddannede politibetjente sidder bag skrivemaskinerne på stationen, hvis HK'ere kan udføre arbejdet lige så godt til en lavere pris, så man får politibetjentene frigjort til at tage sig af egentlige politiopgaver, men efter HK'ernes ankomst til politiets kontorer, gik denne fornuftige udvikling i stå.

Der er andre af politiets opgaver, som kan udføres billigere og måske bedre af andre end politibetjente. I vagtbranchen undrer man sig over, at politiet virker uinteresserede i at bruge vagtselskaberne, når der til december er klimatopmøde i København. Hvis vi sammenligner med England har brancheforeningen BSIA og Metropolitian Police i London allerede i to år haft tæt samarbejde om OL i 2012, som foregår i London. Faktisk så tæt at BSIA har en mand siddende på politigården.

Et samarbejde mellem politi og vagtselskaber omkring klimatopmødet kan spare mange skattekroner. Det samme gælder ved transport af indsatte til retsmøder i den anden ende af landet. Politiet nævner selv denne opgave som en belastning – "fangetransporter" kaldes den lidt dramatisk af nogle – men langt de fleste transporter er ganske udramatiske flytninger af personer fra et sted til et andet, som kunne gøres billigere af vagtselskaberne.

De samme vagtselskaber har et stort antal biler kørende om natten. Der kører mange gange flere vagtbiler end politibiler rundt om natten. Vagtfolkene er uddannet i at observere og løse problemer, og de kører allerede med værktøj og materiel til at afhjælpe skader hos kunderne. De kunne gøre nytte i samfundsberedskabet i et samarbejde med politiet, men det forhindres af berøringsangst.

Et specielt kapitel er de psykisk syge. Politiet klager selv over, at det bruger mange ressourcer på dem. Mange peger på, at det gik galt med overgangen til distriktspsykiatrien. Hvorfor er der ingen, der nytænker området og befrier politiet for at skulle agere socialarbejdere, når der faktisk er folk, der er specialuddannede til at tage sig af de psykisk syge?

Ethvert fagforbund vil som udgangspunkt næsten automatisk stritte imod at afgive arbejdsopgaver, når disse først er endt inden for forbundets arbejdsområde, men i et længere perspektiv tror vi ikke, politiet har fordel af at blive fastlåst i arbejdsopgaver, som kan løses lige så godt og billigere af andre, og som ikke tilhører politiets kerneopgaver.

Kriminaliteten bliver stadig grovere og mere organiseret. Det stiller nye og større krav til politiet, hvilket giver mindre tid til de mere trivielle opgaver. Politifolk er gode til at jagte forbrydere og efterforske. Både politiet og samfundet vil have gavn af, at politiet koncentrerer sig om sine kerneopgaver, og lader HK'ere, vagtfolk, socialarbejdere og andre løse nogle af de opgaver, politiet i dag er overbebyrdet med.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen