31-03-2020

Sammen hver for sig om sikring

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen

Covid-19 og tiltagene for at inddæmme smitten har ramt alle brancher på stort set uforudsete måder. SikkerhedsBranchen har haft travlt med for eksempel at sikre bemanding på landets kontrolcentraler og med at tilpasse vagtydelser til de nye omstændigheder. Overordnet er jeg imponeret over, hvor hurtigt, vores branche tilpasser sig.

Andre sikringsvirksomheder har dog ikke fået chancen for at tilpasse sig, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Her tænker jeg især på de mange virksomheder, der skal installere og servicere brand- og sikringsanlæg. Mange af deres kunder – især offentlige kunder – har nemlig valgt ikke bare at sende egne medarbejdere hjem, men at lukke bygningerne helt ned. Det er en skam, for dermed går man glip af en oplagt lejlighed til at få lavet ændringer og service, som er forstyrrende i et fyldt hus.

Det er især en skam, fordi der ikke er sundhedsfaglig grund til at vælge den taktik. En sikringsinstallatør kan sagtens gå og lave sit arbejde i en tom bygning uden at være i fare for at smitte eller blive smittet, lige så vel som en vagt kan passe sine sædvanlige runderingsopgaver.

Økonomien er en anden god grund til at lade sin sikringsleverandør passe arbejdet. Som samfund må vi jo forvente et enormt økonomisk efterslæb, når epidemien lægger sig, og vi kan genoptage hverdagen. Men jo mere vi gør for at holde hjulene i gang, mens virussen raser, des mindre hærget bliver vores økonomi i sidste ende. Nogle brancher er sværere end andre at holde hånden under, men indenfor sikring og sikkerhed kan vi faktisk bevare ret mange opgaver uden at gå på kompromis med sundhedssikkerheden.

Min opfordring er derfor, at kunder til sikringsydelser går i dialog med deres leverandører om at få lavet alle udeståender, mens bygningen alligevel er tømt for medarbejdere. Det er en fornuftig investering i jeres egen sikring, og det holder hjulene i gang. Heldigvis er jeg ikke den eneste med den holdning. Regeringen vil gerne hjælpe virksomhederne og opfordrer statslige instanser til fleksibilitet, og anlægsloftet er suspenderet resten af året, så kommuner og regioner kan igangsætte flere bygge- og anlægsprojekter.

Til de bekymrede sikringsvirksomheder kan jeg fortælle, at sikringsrådgiverne stadig har nok at lave. Det er et godt tegn, for det betyder, at der også kommer til at være arbejde til jer, når COVID-19 slipper sit tag om Danmark.

I øvrigt følger jeg for tiden kriminalitetsudviklingen tæt. Det kommer nok ikke bag på nogen, at antallet af indbrud i private hjem er faldet brat, fordi vi alle er hjemme. Men det er betryggende at se, at indbruddene ikke bare flytter over i erhverv. Måske har indbrudstyvene slået sig på it-kriminalitet, så de også kan arbejde hjemme? Eller mere sandsynligt: Landets virksomheder er allerede sikret i overensstemmelse med lovgivningen og deres sikringsniveau, og nu ser vi virkelig, hvor effektiv ordentlig sikring er. Hvilket gør det så meget desto vigtigere at bruge tiden på at få installeret, serviceret og opdateret sin sikring.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk