10-10-2023

Ny politisk sæson: Brand og sikkerhed skal på dagsordenen

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

En ny politisk sæson er netop skudt i gang med Folketingets åbning, og der venter endnu et spændende år, hvor vi i SikkerhedsBranchen fortsat vil arbejde med at få vores mærkesager på den politiske dagsorden.

I den kommende periode er der flere forskellige emner, vi gerne vil bringe til bordet, når vi skal holde møde med forskellige, relevante folketingspolitikere. Et af de emner er brandsikkerhed på landets plejeinstitutioner – et emne, vi har bragt på banen blandt andet i forbindelse med vores deltagelse i en ekspertgruppe, hvor vi i fællesskab med andre aktører har peget på 15 gode råd til, hvordan man forbedrer brandsikkerheden på plejeinstitutionerne. Jeg ved, at politikerne er blevet præsenteret for ekspertgruppens rapport – nu mangler vi bare at se, at de tager hele indholdet til efterretning, og at der bliver fulgt op på det mangeårige arbejde. Jeg ved, at nogle af rådene er planlagt til at blive iværksat, men vi mangler af få gang i dem, der virkelig batter noget.

Brandsikkerheden halter også på mange hoteller. Undersøgelser viser, at op mod 25 procent af alle hoteller i Danmark ikke har nogen brandsikring. Det kommer nok bag på de fleste, men det skyldes, at hotellet kun skal leve op til kravene i det Bygningsreglement, der var gældende, da det blev bygget. Derfor kunne det for eksempel være gået helt galt på Svinkløv Badehotel, fordi her var ingen brandsikring og kun en vågen gæst, som sørgede for at vække resten af gæsterne og forhindrede en tragedie. Det er selvfølgelig ikke godt nok i et land som Danmark.

Derudover vil vi gerne – endnu en gang - råbe op om terrorsikring. Det er et emne, som vi tidligere har drøftet på Christiansborg, og vi håber, at politikerne med tiden vil vågne op og indse vigtigheden af netop terrorsikring. Vi ønsker os såmænd bare det samme som man har i Norge, nemlig en sikringslov, der pålægger myndigheder og kritisk infrastruktur at terrorsikre, en sikringshåndbog fra myndighederne, der viser hvordan man gør og en rådgivningsfunktion i statsligt regi.

Før sommerferien holdt vi også utallige møder med politikerne og ikke mindst justitsministeren i forbindelse med lovforslaget om kommunale tryghedsvagter – et forslag, der blev stemt igennem til stor glæde for branchen. Men vi afventer stadig bekendtgørelsen, der blandt andet skal fastsætte uddannelseskravene til de nye tryghedsvagter. Her er ikke længere tale om påvirkning af politikerne, men direkte dialog med Justitsministeriet og ministeren.

Kontanter er også et område, vi igen vil bringe på dagsordenen, da vi fortsat kæmper for at bevare kontanterne. Det handler om de svage, handicappede, ældre og hjemløses muligheder for overhovedet at kunne handle. Men det handler også om alles privatlivsbeskyttelse og samfundets robusthed. Det er simpelthen uansvarligt at kæmpe for at afskaffe kontanter, når Danmark de facto er i krig, og vores digitale infrastruktur er under konstant angreb fra hackere og andre kriminelle. Vi kan meget hurtigt blive meget glade for kontanter igen.

I forbindelse med vores politiske arbejde har vi besluttet, at vi skal være mere åbne og synlige omkring vores påvirkning på den politiske proces. Derfor samler vi nu alle relevante ministerspørgsmål og -svar, henvendelser til ministerier, materialer fra foretræder osv. – så det er nemt at følge med i, hvad der blæser af politiske vinde på Christiansborg - ikke mindst det, der er relevant for vores branche.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk