04-06-2020

Ny lov om tv-overvågning giver nye muligheder

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør i SikkerhedsBranchen

Kasper Skov-Mikkelsen

På trods af corona og nedlukning nåede Folketinget at stemme den nye lov om tv-overvågning igennem inden sommerferien. Derfor får vi 1. juli en lang række ændringer i reglerne for, hvor og hvordan man må bruge tv-overvågning i Danmark. Anlægsejerne får flere muligheder, sikringsleverandørerne får mere at se til, og forhåbentlig får danskerne i sidste ende mere tryghed.

Med den nye lov bliver det muligt for både private virksomheder og kommunale og statslige instanser at tv-overvåge helt op til 30 meter ud fra egne indgange og facader. Det er en væsentlig udvidelse i forhold til den nuværende lovgivning, der tillader tv-overvågning i forbindelse med egne indgange og facader, hvilket tolkes som ud til fortovskanten. Med 30 meter kan man komme noget længere end til fortovskanten, i mange tilfælde helt over til den anden side af gaden. For en del gågader vil det formentlig betyde, at hele gangarealet vil være dækket af de forskellige forretningers kameraer.

SikkerhedsBranchen er løbende kommet med forslag til ændringer af tv-overvågningslovgivningen, og vi var da også med, da den nyligt vedtagne lov skulle formuleres. Den første udgave var faktisk endnu mere vidtgående, for der var slet ikke indsat afstand fra indgange og facader. Det ville altså være fuldt lovligt at tv-overvåge fra sin indgang og 200 meter ned ad gaden. Det blev så omformuleret til de 30 meter, der stadig er et stort skridt.

Det er også et stort skridt, at det nu bliver obligatorisk for alle anlægsejere at lade deres udendørs kameraer registrere i politiets register POLCAM. I den første udgave af loven skulle alle kameraer indberettes indenfor 14 dage efter lovens ikrafttrædelse og efter nyinstallation og større ændringer, men også her valgte man en mere realistisk model. Nu er der ikke en frist skrevet direkte i loven, men det skal ske indenfor ”rimelig tid,” og justitsministeren vil fastsætte nærmere regler.

14 dage var også meget ambitiøst i et land hvor mange især mindre anlægsejere endnu ikke er bevidste om lovgivningen på området. Især fordi loven åbner for bødestraf for ikke at lade sine kameraer registrere. Der er ganske vist tale om et overskueligt beløb på ca. 2.000 kr., men det ville ikke ligefrem afhjælpe politiets ressourcemangel hvis det skulle udskrive bøder til alle, der ikke nåede at registrere alle kameraer indenfor 14 dage.

Under Folketingets behandling af lovforslaget stillede SF ændringsforslag om at kræve, at tv-overvågning skal installeres af en ISO 9001-certificeret installatør, som så til gengæld skal stå for indberetningen til POLCAM. Det er ikke nogen hemmelighed, at SikkerhedsBranchen har talt for den model i årevis, og jeg er da også ærgerlig over, at ændringsforslagene ikke blev stemt igennem. Det havde nemlig givet alle danskere en garanti for kvalitet og lovlighed i installationerne på trods af de store udvidelser i mulighederne for at tv-overvåge, og samtidig havde vi sikret, at der blev indberettet til POLCAM, og at det blev gjort korrekt. SikkerhedsBranchen arbejder naturligvis videre for at få stillet fornuftige krav til anlæggene.

Imens kan du som anlægsejer lige så godt komme i gang med at registrere dine kameraer i POLCAM, og du kan hente hjælp hos din certificerede TVO-installatør. I SikkerhedsBranchen går vi nu i gang med at klæde vores medlemmer godt på til at kunne arbejde med den nye lovgivning, så hvis du vælger en ISO 9001-certificeret TVO-installatør, der samtidig er medlem af SikkerhedsBranchen, er du i det hele taget kommet rigtig godt fra start.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk