29-06-2021

En dag vil nogen gøre os ondt, og derfor er samarbejde nødvendigt

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

Vi har set det ske flere gange; terrorangreb både i ind- og udland. Og de fleste har nok svært ved at få de urovækkende og forfærdelige billeder væk fra nethinden igen. Derfor er det forståeligt, at mange har en interesse i at gøre noget. Vi ønsker nemlig alle at være trygge og sikre, når vi bevæger os rundt i byen, hører musik på festivaler eller ser fodbold på stadion.

Senest er Vejdirektoratet gået i gang med en vejledning om terrorsikring på gader, veje og pladser. PET har i løbet af de sidste par år udgivet fire generelle vejledninger, der blandt andet handler om, hvordan man tænker terrorsikring ind i forbindelse med begivenheder og bygninger. Og i SikkerhedsBranchen har vi vores generelle terrorsikringsvejledning – og har i samarbejde med forskellige aktører bidraget med indhold til DBI’s digitale platform om terrorsikring, også kaldet RAMT.

Med andre ord kommer der mange drypvise vejledninger, guides og andre tiltag, og derfor vil jeg gerne opfordre til, at vi alle arbejder sammen og bidrager med hver vores kompetencer og viden i arbejdet med terrorsikring.

Det er ganske vist ikke os, der er myndighed på dette område, men vi forsøger alligevel at komme i dialog med vigtige aktører og ikke mindst at samle trådene. Det gør vi, fordi vi sidder med en dyb faglighed og viden om produkter og løsninger, og ikke mindst kan vi give den rette rådgivning, inden man kaster sig ud i diverse foranstaltninger. Og så betragter vi os selv som en del af samfundets beredskab.

Det er vores slutbrugere, der skal bruge de mange vejledninger. Derfor er der også god grund til, at vi sikrer en ensartet vejledning, så vi undgår forvirring. For hvor skal de egentlig kigge hen, når de skal sørge for de bedste løsninger til at sikre os alle den dag, nogen vil gøre os ondt? Hvis vi ikke forsøger at ensarte de mange vejledninger, bliver det svært at agere i markedet. Det er i det hele taget godt, at der kommer mere og mere fokus på terrorsikring, og jeg repræsenterer i øjeblikket Danmark i ISO 292 WG6, hvor den nuværende standard for køretøjsstoppende foranstaltninger ISO IWA 14 skal omskrives til en egentlig standard.

Derfor har vi også sat os for, at vi skal et spadestik dybere. Vi vil gerne samle alle vigtige aktører, hvor vi i fællesskab kan komme med tekniske specifikationer i forhold til de forskellige trusler, vi står over for, i modsætning til de hidtidige vejledninger, som er generelle. Der skal ikke være fokus på produktspecifikke løsninger, men derimod risikoanalyser og den deraf afledte terrorsikring.

Det arbejde, der skal i gang, udmærker sig ved et tværfagligt arbejde, hvor vores mange fagligheder skal i spil – det gælder for eksempel både elektronisk sikring, mekanisk sikring og rådgivning – sammen med myndigheder og andre aktører.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk