09-04-2024

Beslutningsforslag vidner om tillid til vagterne

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

Vi havde dårligt fået bekendtgørelsen om tryghedsvagterne på plads, før der kom nye initiativer på vagtområdet i form af to nye beslutningsforslag på vagtområdet. Det er et tydeligt tegn på, at Folketinget udviser endnu mere tillid til vagterne – noget vi som branche bør være stolte af.

De to beslutningsforslag kommer fra hver sin fløj på den politiske scene. Først var det Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, der 1. marts fremsatte et beslutningsforslag, der skal give bolig- og grundejerforeninger mulighed for at hyre indbrudsvagter. 12 dage senere fremsatte SF så et beslutningsforslag om revision af vagtvirksomhedsloven.

SikkerhedsBranchen har løbende været i dialog med partierne og vi har sat aftryk ved at komme med forslag og kommentarer undervejs i processen.

Forslaget om indbrudsvagter blev første gang præsenteret af de konservative allerede i december, hvor jeg fik lejlighed til at kommentere forslaget på TV2 News. Mange kommuner – især i det Nordsjællandske – er nemlig hårdt plaget af indbrud, og derfor giver det god mening, at en grundejerforening kan indgå en aftale med en autoriseret vagtvirksomhed, hvis beboerne i nabolaget gang på gang er vendt hjem til huse raseret af ubudne gæster. På den måde kan vi som branche også være med til at aflaste det pressede politi, der sjældent har ressourcer til at patruljere i villakvarterer for at holde indbrudstyvene væk. Det må da være win-win for alle.

SF’s beslutningsforslag handler om en revision af vagtvirksomhedsloven, der stammer fra 1986 – og derfor i den grad trænger til en opdatering. Vi har ganske enkelt behov for, at loven bliver tidssvarende og kommer til at passe til nutidens behov. Noget af det, som fremgår i dette beslutningsforslag, er blandt andet, at der skal ses nærmere på, hvordan vagtens opgaver defineres tydeligt, så man ikke kan omgå kravene i loven ved at kalde opgaven noget andet. Noget vi som branche kun kan støtte op om.

Det vel nok mest væsentlige er, at beslutningsforslaget rummer forslaget om, at paragraf 6 i lov om vagtvirksomhed skal afskaffes, således at det generelle forbud mod vagter i det offentlige rum forsvinder. SF er blevet inspireret af en artikel af professor Henrik Stevnsborg, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, der fastslår, at tiden er løbet fra forbuddet mod vagter i det offentlige rum og, at paragraf 6 efterhånden er gennemhullet af forskellige undtagelser, for eksempel vagter på stationer og nu tryghedsvagterne. Så det er ikke kun SikkerhedsBranchen, der har indset det. Det er også gået op for meget kloge mennesker.

På baggrund af beslutningsforslaget om indbrudsvagter pålægger Folketinget regeringen at fremsætte et lovforslag inden udgangen af 2024. I forhold til revisionen af vagtvirksomhedsloven pålægger Folketinget regeringen at nedsætte et udvalg inden udgangen af 2024. Sådan et udvalg skal inddrage alle de relevante parter fra vagtbranchen med det formål til sidst at fremsætte et lovforslag om revision af vagtvirksomhedsloven. Jeg ser derfor meget frem til, hvad der venter os på denne front i løbet af året. Der skal i hvert fald ikke herske nogen tvivl om, at vi står klar til at bidrage med yderligere input til lovgivningsarbejdet.

Man kan læse om begge beslutningsforslag på SikkerhedsBranchens hjemmeside: https://www.sikkerhedsbranchen.dk/politiske-indsatser/vagt/revision-af-vagtloven/Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk