01-08-2023

Antallet af branddøde er fortsat for stort – nu må vi gøre noget

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

Beredskabsstyrelsen gjorde kort før sommerferien status over antallet af branddøde i 2022. Og endnu en gang var der tale om et nedslående tal. I alt 57 personer omkom i en brand, hvilket er lidt højere end i 2021, hvor 52 omkom. Den lille stigning skyldes, at der sidste år var fem tilfælde af selvmord. Uanset om branden er tilsigtet eller utilsigtet, er der tale om for mange dødsbrande.

Ifølge Beredskabsstyrelsens rapport om dødsbrande i Danmark i 2021 er tallet af omkomne ganske vist faldet de seneste år. I perioden 2012-2016 var der 339 personer, som mistede livet i brande, mens der i perioden 2017-2021 var 287 branddøde. Antallet af branddøde er nedadgående, men det er ikke godt nok.

Af den nye opgørelse for 2022 fremgår det, at rygning endnu en gang er den primære formodede årsag til brandene, ligesom det fortsat er mænd over 50 år, der primært er blandt de omkomne. Beredskabsstyrelsens tal viser også, at cirka hver tredje utilsigtede dødsbrand finder sted i en bolig med pleje – det vil sige i en ældrebolig eller et hjem, hvor der kommer hjemmehjælp. Hertil kommer at 10 procent af brandene opstår på plejehjem.

BrandBevægelsen, der har sekretariat hos SikkerhedsBranchen, har i flere år gjort en enorm indsats for at skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af at have en røgalarm – og især blandt de ældre, der måske ikke har overskud eller kræfter til selv at opsætte og vedligeholde en røgalarm. Hvert år står BrandBevægelsen derfor i spidsen for RøgalarmPatruljen, der tager rundt i landet, og hjælper borgere med at sætte røgalarmer op eller skifter batterier i deres nuværende røgalarm. Det er et vigtigt initiativ og især fordi, at mange af de omkomne er ifølge den seneste status præget af fysiske, psykiske eller kognitive begrænsninger, der betyder, at det er vanskeligt for dem at opdage en brand og at slippe væk fra den. En røgalarm kan gøre en forskel og sikre, at borgeren kommer ud i tide.

Senest har SikkerhedsBranchen været en af de aktører, der har siddet med ved bordet i regeringens ekspertgruppe, som blev nedsat i 2021 af den tidligere forsvarsminister og indenrigs- og boligminister. Arbejdet i ekspertgruppen har affødt en rapport, som indeholder 15 gode råd, som aktørerne i denne gruppe mener, kan være med til at styrke brandsikkerheden på landets plejeinstitutioner.

Rådene skal fungere som inspiration for de to ministerier, og jeg kan kun håbe, at de tager rapporten til sig og tager initiativ til nogle væsentlige ændringer, så der forhåbentlig omkommer færre i brande end hidtil. I SikkerhedsBranchen håber vi på, at det ikke kun bliver ved denne rapport, men at politikerne også tager det videre og rent faktisk reagerer ud fra rapporten. Jeg er i hvert fald opsat på at bruge rapporten som løftestang ved møder med Christiansborgs politikere, så det ikke kun bliver ved snakken. Andet kan vi ikke være bekendt over for de branddøde og deres pårørende.

Du kan se status på dødsbrande i Danmark 2022 her.

Forslag og gode råd til styrkelse af brandsikkerheden på plejeinstitutioner: kan du se her.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk