09-01-2024

2024 bliver et spændende år for branchen

Af Kasper Skov-Mikkelsen, direktør for SikkerhedsBranchen

Nu skriver kalenderen 2024, og derfor vil jeg se frem mod arbejdet i det nye år.

Nogle ting er en fortsættelse af igangværende projekter som for eksempel kommunale tryghedsvagter. Kort før sommerferien blev loven om kommunale tryghedsvagter vedtaget i Folketinget. Det har været en langsommelig proces, både på grund af corona og skriftende regeringer, men vi har hele tiden presset på for at komme i mål og bidrage med vores viden – blandt andet da vi mødtes med justitsminister Peter Hummelgaard (S) i slutningen af maj 2023. Vi venter nu på bekendtgørelsen, for at loven kan træde i kraft. Vi presser på, så meget vi kan, og vi forventer at se bekendtgørelsen i Q1.

I det hele taget har vi været til mange møder på Christiansborg for at gøre politikerne opmærksomme på den rolle, vi spiller i samfundets beredskab og for at dele ud af vores viden. De emner, vi driver på borgen, er i øjeblikket og resten af året terrorsikring, tryghedsvagter og andre forbedringer af vagtloven, kontanter, tv-overvågning og brandsikkerhed på plejeinstitutioner og hoteller.

Netop brandsikkerheden på plejeinstitutioner har fyldt meget, fordi vi deltog i en ekspertgruppe under Beredskabsstyrelsen, der efter flere års arbejde endelig kom med en rapport til flere ministerier med femten anbefalinger til forbedringer. Vi er godt tilfredse med resultatet, som vi nu bruger i det politiske arbejde for at forbedre brandsikkerheden.

To EU-direktiver kommer til at fylde meget i 2024. Det er NIS2 og CER, som begge skal være implementeret i dansk lov 17. oktober. De handler om to sider af den samme mønt, nemlig cybersikkerhed og fysisk sikkerhed. Vi har i mange år argumenteret for, at disse to ting går hånd i hånd, og det glæder os, at EU har den samme opfattelse. Det helt grundlæggende rationale for direktiverne er, at vi ved, at vi er nødt til at sikre samfundets robusthed bedre, ikke mindst kritisk infrastruktur som for eksempel vand, fødevarer, energi og transport. Her i SikkerhedsBranchen arbejder vi på højtryk for at vejlede vores medlemmer om, hvad direktiverne indebærer, så de kan hjælpe de kunder, der er omfattet.

Udendørssikring, ikke mindst sikring af byggepladser, bliver også et vigtigt emne i 2024, hvor vi har aftalt med Forsikring & Pension, at vi skal udarbejde en vejledning om mulighederne, og hvordan de spiller sammen med love og regler. Vi håber, det kan være med til at hjælpe en række kriminalitetsplagede brancher.

Der findes mange certificeringsordninger inden for branchen, men vi er ikke færdige endnu. I 2024 kommer vi til at arbejde videre med certificering af indgreb i branddøre, panik- og flugtvejsløsninger og kontrolcentraler.

Vi arbejder også med emner, som ikke er direkte fagligt forbundne til SikkerhedsBranchen. Det gælder for eksempel bæredygtighed og rekruttering. Særligt det sidste kommer til at fylde i 2024, fordi vi har besluttet at køre en kampagne for at tiltrække mere arbejdskraft til branchen. Det skyldes naturligvis et ønske fra medlemmerne, hvor langt de fleste lider af mangel på medarbejdere.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne nævne vores brandingstrategi. Det er ambitionen at nå ud til flere professionelle slutkunder. Derfor glæder det mig, at Brugergruppen, som består af slutkunder med en professionel sikrings- og sikkerhedsorganisation, har fået vokseværk. Vi arbejder benhårdt på at blive mere synlige og nå ud til flere. I 2023 har vi øget vores tilstedeværelse på sociale medier over 400 procent, og vi har forbedret vores hjemmeside væsentligt og stiller nu meget mere viden til rådighed både for medlemmer og kunder – ikke bare på hjemmesiden, men også på webinarer og meget andet. Den udvikling kaster vi endnu flere ressourcer efter i 2024.

I SikkerhedsBranchens sekretariat ser vi frem til at tage hul på de mange spændende opgaver i det nye år sammen med medlemmerne, myndighederne og vores mange samarbejdspartnere.

Godt nytår til alle.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk