Sectech SWEDEN
24-25 Oct, 2023
Stockholmsmässan
Sectech DANMARK

Copenhagen


Forhåndsregistrering
Gjør ditt besøk på Sectech 2023 enklere ved å forhåndsregistrere deg her.

Entré for besøkende
Forhåndsregistrer deg gratis her og skriv ut ditt adgangskort.
Fagmesse (verdi kr. 150).
Barn under 16 år kun i selskap med voksne.


SEMINARER

Seminarene

Mange av seminarene på Sectech handler selvsagt om mulighetene med sikkerhetsteknologiske løsninger. Hvilke trender gjelder i dag og hva kan vi forvente oss av morgendagen?

Hva er sikkerhetsteknologiens rolle i et økende IoT-samfunn? Hvor stor er den rollen globalt, og hva er det som driver utviklingen? Hvor langt har teknologien kommet innenfor alarm, adgangskontroll og videoovervåking? Hvordan her disse undersektorene utviklet seg og hvor parate er de med tanke på utviklingen mot IoT, smarte bygninger og byer, samt behovet for å knytte sammen flere og flere systemer? Hvordan kommer AI til å påvirke sikkerhetstilbudene?

I tillegg til rene sikkerhetsfunksjoner kan dagens sikkerhetssystemer levere data til både facility management og business intelligence, men hvordan trenger sikkerhetsleverandørene igjennom til sluttkundenes ledelser og IT-ansvarlige med budskapet om teknologienes muligheter? Hvor befinner sikkerhetsbransjen seg med tanke på utviklingen mot Security-as-a-Service (SaaS)?

Seminarer – Onsdag – 08.03.2023
 09:20 - 10:00
 01. 5G – er alarmsystemenes kommunikasjon sikret når 2G og 3G stenges?

Med den pågående digitaliseringen kommer utvidelsen av moderne kommunikasjonsnettverk, basert på 4G og 5G. Alle teleoperatører har startet nedleggelsen av 3G og snart er tiden inne for 2G.

Er oppdateringen i eksisterende sikkerhetssystemer i fase med avviklingen? Vil alarmsystemene bli oppdatert eller vil mange sikkerhetssystemer miste kommunikasjonen? Finnes det installasjonskapasitet? Hvordan skal kundene informeres om at sikkerhetssystemene deres må oppdateres og hvem bør ta ansvar for å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for dem?


Paneldeltakere: Lars Eirik Berg, Fagdirektør - Fysisk sikkerhet og analyse, HRP Sikkerhetsrådgivning, Terje Sivertsen, Daglig leder, Xsecure, Håkon Meland Tangen, Teknisk direktør, AddSecure, og en representant fra Securitas Technology.

Lars Eirik Berg
Terje Sivertsen
Håkon Meland Tangen


Moderator: Randmod Omarhaug, Sikkerhetssjef, COWI AS.

Randmod Omarhaug


Book her
 10:15 - 10:55
 02. Er ID–håndtering og adgangskontroll i takt med IoT-samfunnets krav?

I det fremvoksende IoT-samfunnet er identitet det kritiske punktet. Mennesker og ting må ha sikre identiteter. Klarer leveransene av dagens ID-håndteringsløsninger og tilgangssystemer for fysisk sikkerhet? Møter de kundenes økende krav til integrasjonsmuligheter og interoperabilitet? Og sist, men ikke minst, oppfyller leveransene EU-kravene (GDPR og NIS 2) når det gjelder sikring av kundedata og sterk cybersikkerhet?

Kravene til mobilitet, fleksibilitet og skalerbarhet må legges til sikkerhetsaspektene. Hva er trendene og hvor langt har den teknologien som leveres til kundene kommet i dag?


Paneldeltakere: Lars Eirik Berg, Fagdirektør - Fysisk sikkerhet og analyse, HRP Sikkerhetsrådgivning, Jan Christen Danielsen, Sales Manager Norway, SALTO Systems Nordic, Robert Jansson, Director of Sales, STid.

Lars Eirik Berg
Jan Christen Danielsen
Robert Jansson


Moderator: Randmod Omarhaug, Sikkerhetssjef, COWI AS.

Randmod Omarhaug


Book her
 11:15 - 11:55
 03. AI, ML og DL – kan man stole på intelligent kameraovervåking?

Det snakkes mye om Artificial Intelligence (AI), Deep Learning (DL) og Machine Learning (ML) innenfor området kameraovervåking. Men hvor bra fungerer teknologiene? Hvilken påvirkning har de og holder de hva de lover?


Paneldeltakere: Öystein Hjell, Key Account Manager Norway, Axis Communications, John Ørnebjerg, Sales head for DK & NO, Bosch Security, Ulf Holmström, Solution Engineer Nordics, Milestone Systems, og en representant fra Securitas Technology.

Öystein Hjell
John Ørnebjerg
Ulf Holmström


Moderator: Randmod Omarhaug, Sikkerhetssjef, COWI AS.

Randmod Omarhaug


Book her
 13:05 - 13:35
 04. Trends and insights in the global market for access control, video surveillance and intrusion alarm

How big are the markets for access control, video surveillance and burglar alarms? What factors are driving growth and how consolidated is the global market? What is the compounded market share of the major manufacturers?

What impact can component shortages, soaring energy prices and rampant inflation have?

Market analyst James McHale talks about some of the conclusions in the Memoori report "The physical security business 2022 to 2027" and gives his view on how the market may develop in the future. The presentation is conducted in English.

Speaker: James McHale, Market Analyst, CEO and founder of Memoori.

James McHale


Book her
 13:50 - 14:30
 05. Hvordan skal bransjens leveranser av fysiske sikkerhetssystem cybersikres?

De nettverksbaserte sikkerhetssystemene har gitt mange fordeler, men hvordan kan bransjens produsenter, distributører, integratorer og installatører bidra til at leverte fysiske sikkerhetssystemer ikke åpner opp for cyberangrep? Har bransjen den rette kompetansen til å møte cybertrusselen? Hvilke veier finnes det for utdanning og kompetanseheving på dette området? Og hvordan skal sluttkunder kunne vurdere leverandørenes kompetanse innen cybersikkerhet?

Hvilke regler og standarder finnes, og hvilke sertifiseringer bør de etterspørre ved valg av produkter eller leverandører av eksempelvis tilkoblede adgangssystemer eller kameraovervåkingssystemer? Hvordan skal kundene vite hvilke leverandører de kan stole på?


Paneldeltakere: Lars Eirik Berg, Fagdirektør - Fysisk sikkerhet og analyse, HRP Sikkerhetsrådgivning, Anders Nydén, Communications Expert, Addsecure, Markus Lai, Regional Manager Sales Engineering & Training, Axis Communications, John Ørnebjerg, Sales head for DK & NO, Bosch Security, og en representant fra Securitas Technology.

Lars Eirik Berg
Anders Nydén
Markus Lai
John Ørnebjerg


Moderator: Randmod Omarhaug, Sikkerhetssjef, COWI AS.

Randmod Omarhaug


Book her


Seminarer – Torsdag – 09.03.2023
 09:20 - 10:00
 10. Cyber Security in Smart Commercial Buildings

Recently, the market research company Memoori released the report “Cyber Security in Smart Commercial Buildings 2022 to 2027” highlighting the Market for Cyber Security Software, Hardware and Services in Commercial Real Estate. The report forms the basis of market analyst James McHale's presentation.

How big is the global market for cybersecurity hardware, software and services? How is it structured? What are the best practices for end users and liver transplanters? What are the main drivers and challenges for industry growth? Where has the shift to more remote work and the accelerated push for digital transformation meant for the market. What type of actors make up the supply chain?

These are some of the questions that James McHale will address and answer. The presentation is conducted in English.

Speaker: James McHale, Market Analyst, CEO and founder of Memoori.

James McHale


Book her
 10:15 - 10:55
 11. Beyond Security – hvordan kan sikkerhetsteknologi skape merverdi i smarte bygninger

Teknologien som er tilgjengelig for leverandører av sikkerhetsbransjen kan tilby så mye mer enn bare å oppdage forbrytelser og identifisere gjerningsmenn. Smart teknologi kan bidra til effektivisering av arbeidsflyter og energibruk, noe som fører til økt lønnsomhet og bærekraft.

Spørsmål paneldeltakerne blir møtt med handler om hvor teknologien befinner seg. Hvor ligger de store verdiene og hva kan vi forvente av morgendagens smarte bygninger og byer? Hvordan er sikkerhetsbransjen posisjonert og prioritert i dette markedssegmentet? Hva tilbyr sikkerhetsselskaper i dag? Hvilke flere verdier enn sikkerhet kan sikkerhetsindustrien tilføre markedet for smarte bygninger og smarte byer? Hva skal bransjens bedrifter gjøre for å involveres tidlig i anskaffelser når det handler om prosjekter innen smarte bygninger og byer?


Paneldeltakere: Jan Christen Danielsen, Sales Manager Norway, SALTO Systems Nordic, Fredrik Nemeth Preus, Key Account Manager Norway, Axis Communications, John Ørnebjerg, Sales head for DK & NO, Bosch Security, Robert Jansson, Director of Sales, STid, Kaare Røvig, Channel Business Manager Norway, Milestone Systems, og en representant fra Securitas Technology.

Jan Christen Danielsen
Fredrik Nemeth Preus
John Ørnebjerg
Robert Jansson
Kaare Røvig


Moderator: Randmod Omarhaug, Sikkerhetssjef, COWI AS.

Randmod Omarhaug


Book her
 11:15 - 11:55
 12. Perimeterovervåkning – hvordan optimeres sikkerheten uten å utløse falske alarmer?

Etterspørselen etter elektronisk perimetersikkerhet er stor. I 2022 genererte det globale markedet et salg på nærmere 125 milliarder dollar og anslås å nå over 186 milliarder dollar i 2028, basert på en estimert årlig vekstrate på 6,9 prosent, ifølge Valuate Report.

Det finnes mange alternativer når det kommer til teknologiske løsninger. Intelligent analyseprogramvare, maskinlæring og dyp læring har gjort det mulig å øke påliteligheten og presisjonen på systemene. Men hvor smart er teknologien når den skal skille mellom naturlige endringer i miljøet og faktiske inntrengninger? Hvordan kan unødvendige alarmer unngås kompromissløst og samtidig tilby systemer med en følsomhet som oppdager reelle trusler med presisjon? Hvilke teknologier fungerer best i perimeterapplikasjoner og hva kan vi forvente av fremtidens sikkerhetssystemer? Panelet vil selvfølgelig inkludere trusselen fra droner og hvordan man håndterer den.

The seminar is conducted in English.


Paneldeltakere: Markus Lai, Regional Manager Sales Engineering & Training, Axis Communications, John Ørnebjerg, Sales head for DK & NO, Bosch Security, Erik Ødegård, CEO, HeatSec, Frederick Jacobs, Founder & CEO, Secury360, Bjarte Hatlenes, Managing Director, Focus Security, og en representant fra Securitas Technology.

Markus Lai
John Ørnebjerg
Erik Ødegård
Frederick Jacobs
Bjarte Hatlenes


Moderator: Lennart Alexandrie, publisher, Ar Media International.

Lennart Alexandrie


Book her

Seminarene er gratis. Med forbehold for eventuelle endringer i programmet. Påmelding til seminar gjør du her.


UTSTILLERINFORMASJON

Entrésponsor
Video
Detektor International Award 2022


Det bedste fra Sectech KøbenhavnMediapartners:
Aktuell Sikkerhet SecurityWorldMarket


© 2023 AR Media International AB Privacy policy Sosiale medier   Follow us on Twitter    Follow us on Facebook    Follow us on LinkedIn ARRANGERES AV: