– Generellt kan man säga att kameraövervakning kan förebygga brott i ett antal miljöer, bland annat i gatumiljöer och i tunnelbanestationer i innerstan verkar den ha en förebyggande effekt vilket skiljer sig från tidigare forskning som inte har visat på det lika tydligt, säger rapportens författare Gustav Alexandrie, forskningsansvarig vid SNOS, till Detektor TV.

En möjlig förklaring till att rapporten visar på andra resultat än tidigare forskningssammanställningar är att den förlitat sig på studier som använder mer tillförlitliga metoder.

– Den största överraskningen för mig var att resultaten var så enhetliga i gatumiljöer och tunnelbanestationer, säger Gustav Alexandrie.

SNOS-rapporten "Surveillance cameras and crime: a review of randomized and natural experiments" kan läsas gratis på SNOS.se

Copyright © 2018