2020-09-22

Prosero gör ännu ett norskt företagsförvärv

Proseros senaste företagsförvärv Securinord har 12 anställda och omsatte 2019 cirka 16 miljoner norska kronor.

Prosero Security Group (”Prosero”) fortsätter att växa på den norska marknaden, och förvärvar nu Securinord AS.

Prosero stärker med förvärvet sin position i Nordnorge ytterligare, och blir ännu bredare inom elektronisk och digital säkerhet som inbrottslarm och kameraövervakning i Norge.

– Förvärvet av Securinord stärker vår position i Nordnorge, och kommer att skapa en länk mellan våra övriga bolag i regionen. Att få med Securinord i Proserogruppen kommer att ge oss ytterligare tyngd inom elektronisk säkerhet, som inbrottslarm och kameraövervakning, i Norge i allmänhet men i Nordnorge i synnerhet, kommenterar Mikael Norlander, VD Prosero.

Securinord är baserat i Harstad i norra Norge, där man har en marknadsledande position. Lokaliseringen är strategiskt lämplig för Prosero, som sedan tidigare har verksamhet i både Tromsø och Bodø.

Securinord grundades 2010 av bolagets nuvarande VD, Jens Christian Helgesen. Företaget erbjuder service och integration av lås, passersystem, inbrottslarm och kameraövervakning..

– Jag har flera gånger tidigare fått förfrågningar från olika aktörer som velat köpa Securinord, men alltid avstått från att föra någon djupare diskussion med dem. När jag nu väljer att sälja till Prosero Security, är det för att de vill bevara vår lokala förankring utan att vi försvinner in i en stor koncern. Det är också viktigt för mig att Prosero ser värdet av kompetensen som de anställda representerar. För mig är det dessutom helt avgörande att Prosero vill satsa på tillväxt och utveckling av Securinord, säger Jens Christian Helgesen.

Han understryker att han ser fram emot att Harstad-företaget nu blir en del av en större organisation.

– Prosero drivs efter en modell som kommer att ge samtliga anställda i SecuriNord en känsla av gemenskap med samtliga verksamheter inom Prosero, säger Jens Christian Helgesen.

Jens Christian Helgesen blir delägare i Prosero när han säljer sitt bolag, som idag har 12 anställda och i fjol omsatte ca 16 miljoner norska kronor.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng