Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)... Läs mer »