2020-08-10

Videoövervakning – Del 1 av 6

Vart tar marknaden för videoövervakning vägen nu?

Memoori menar att 2019 var året då molntjänster och Video-Surveillance-as-a-Service” verkligen slog igenom och nu inte längre är lika ifrågasatt.

Memoori menar att 2019 var året då molntjänster och Video-Surveillance-as-a-Service” verkligen slog igenom och nu inte längre är lika ifrågasatt.

Hur väl kommer de marknadsrapporter och uppskattningar av förväntad tillväxt som gjorts hålla när vi ser effekterna av Covid-19? Knappast särskilt väl – det är helt tydligt att 2020 inte blir något ”vanligt” år.

Att Covid-19 kommer skaka om världsekonomin är vid denna tidnings pressläggning helt uppenbart. Men det finns en väldigt stor osäkerhet hur mycket och kanske framför allt hur länge. Vissa branscher kommer drabbas hårdare än andra – kan videoövervakning vara en bransch som drabbas mer lindrigt?

James McHale, VD för marknadsunder-sökningsföretaget Memoori.
James McHale, VD för marknadsunder-sökningsföretaget Memoori.

James McHale, VD för marknadsundersökningsföretaget Memoori, tror att videoövervakning skulle kunna spela en viktig roll för att hålla ordning på våra gator när polisen får utökade arbetsuppgifter. Ytterst tveksamt om det sker i Sverige, som än så länge sticker ut med sin öppna strategi, men i andra mer nerstängda länder skulle det kunna vara mer troligt och kanske framförallt om krisen blir utdragen eller om det kommer en andra våg.

Osäker framtid

Innan Covid-19 förutspådde IHS Markit (som numera en del av Informa Tech) att den globala försäljningen av videoövervakningsprodukter, inklusive kameror, inspelare, videohanteringsprogramvara (VMS) och tillbehör under 2020 skulle nå över 20 miljarder dollar för första gången. Om det inträffar eller ej är förstås mer tveksamt nu men troligen kommer ungefär samma tekniktrender att fortsätta även när världen tagit sig ur det fasta grepp som Covid-19 har tagit om ekonomin.

Molnlösning inte standard ännu

Memoori menar att 2019 var året då molntjänster och Video-Surveillance-as-a-Service” verkligen slog igenom och nu inte längre är lika ifrågasatt. Efterfrågan har växt markant.

Enligt marknadsundersökningsföretaget IDC kommer det att finnas cirka 175 zettabyte data i världen år 2025 och mycket av det kommer lagras i molnet och i datacenter runt om i världen. Samtidigt är syftet med säkerhetskameror och lösningar för videoövervakning inte längre enbart övervakning utan de fungerar allt mer som ett verktyg och hjälpmedel för att samla in och analysera data och effektivisera och förbättra verksamheter.

Utvecklingen får till följd att efterfrågan på tillgängliga, molnbaserade servrar som enkelt kan lagra och analysera ackumulerade data kommer att öka. Hanwha Techwin menar till exempel att förutom själva lagringsfunktionen så kommer ”sofistikerad analys att använda molnbehandling för att analysera lagrade data och ge användbar insikt”.

Enligt Josh Woodhouse, analytiker på IHS Markit, går flytten av videoövervakning till molnet allt snabbare, men det är inte tal om något paradigmskifte – molnet är långt från att vara en industristandard.

– Många installationer är bra kandidater för någon typ av molnlösning. För närvarande är mindre system och de som har verksamhet på flera platser de mest lämpade för molnbaserad ”off-site”-hantering och lagring, säger han.

Hybridlösningar vanligt

Många installationer som använder molnet har en hybridlösning. All videoövervakning och lagring flyttas inte utanför lokalerna till ett publikt eller privat moln, ofta på grund av sekretessproblem för videodata och kostnaderna för att använda en full molninfrastruktur. Enligt Josh Woodhouse anser många verksamheter att kostnaden för att kunna garantera bandbredden som krävs för att skicka stora mängder videoövervakning till molnet är för stor.

– När de står inför dessa kostnader tycker många IT-avdelningar sannolikt att en hybrid- eller på plats-lagring är mer prisvärd, säger han.

Viktigt att komma ihåg är att hybridlösningar inte nödvändigtvis behöver innebära lagring på servrar på plats – det går också att lagra allt mer i kamerorna. Till exempel betonade nyligen Microns Senior Director of Segment Marketing, Amit Gattani, att deras senaste mikro-SD-kort som rymmer 1 terabyte kan spela in och lagra mer än tre månaders högkvalitativ video. Om internetuppkopplingen till molnet bryts kan lagringen tillfälligt ske på SD-kortet och när förbindelsen är tillbaka laddas det som lagrats på SD-kortet upp i molnet.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng