2019-03-25

Säkrare Skolor – Perspektiv

Skolorna – en otrygg plats för många

Trygghet i skolan är viktigt för inlärningen. I Brå-rapporten ”Skolundersökningen om brott 2017”, påvisar dock allvar­liga problem i våra skolor.

Här krävs långsiktiga lösningar, men skolmiljön kan också göras tryggare på kort sikt.

Brå:s rapport ”Skolundersökningen om brott 2017” bygger på insamlade uppgifter från elever i årskurs nio. Totalt har 4 268 elever från ett urval av skolor medverkat i undersökningen och svarat på frågor om utsatthet för brott samt delaktighet i brott och andra riskbeteenden.

Drygt hälften (51 procent) av de svarande säger att de blivit bestulna, misshandlade, hotade, rånade eller utsatta för sexualbrott under den senaste 12-månadersperioden. 2015 var motsvarande andel 47 procent.

För killar är stöld den vanligast förekommande brottstypen stölder, följt av misshan-del, i tjejernas fall dominerar sexualbrotten, följt av stöld.

Vid polisanmälningar har det framför allt handlat om grövre misshandel och rån.

Skolmiljön – ofta brottsplatsen 
Eleverna uppger skolmiljön som den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel. Även när de gäller sexuella kränkningar och hot har en stor andel ägt rum i skolmiljön.

Mobbade utsätts för fler brott 
Cirka fyra av tio tjejer och tre av tio killar har utsatts för mobbning, enligt rapporten, som också konstaterar att det finns en tydlig koppling mellan utsatthet för mobbning och utsatthet för brott. Misshandel, hot, rån, våld och sexualbrott är betydligt vanligare bland de elever som utsatts för mobbning, oavsett om det skett sällan, ibland eller ofta.

Hämmar elevers rörelsefrihet 
I undersökningen framgår också att en stor andel av de elever som utsatts för brott har undvikit aktiviteter, platser eller personer till följd av detta. Tre av fyra tjejerna och hälften av killarna, som säger sig ha utsatts för hot, uppger att de medvetet undvikit vissa personer. Att två av tre tjejer samt två av fem killar som utsatts för sexualbrott undvikit vissa plat-ser i rädsla för att utsattas på nytt är också mycket illa. Lägg därtill att en stor andel tjejer som utsatts för hot eller misshandel har stannat hemma en hel dag från skolan för att hålla sig borta från skolan i rädsla för att på nytt utsättas för brott.

Tillträdeskontroll önskvärt 
Den svenska skolan har problem. Elevernas svar i Brå-rapporten understryker det. Det är många saker som måste åtgärdas om skolan ska bli vad vi vill att den ska vara – en plats där eleverna får studiero, en bra utbildning och en god chans att skapa sig en ljus framtid – oavsett var de bor eller vilken socio-ekonomisk tillhörighet de har.

Att åtgärda bristen på behöriga lärare, kuratorer och annan personal tar tid att lösa. Men varför kan inte elever och lärare få samma basala säkerhet som vuxna har på sina arbetsplatser – ett normalt tillträdesskydd i form av kortläsare. Varför håller våra skolor öppet för personer som inte är behöriga?

Kameror mot brott och bränder 
Även kameror skulle kunna göra nytta om de fick placeras där brott begås, både inomhus och utomhus. Helst med inspelning förstås. Förutom mobbing, misshandel och eventuella narkotika-brott kan kameror ha en preventiv effekt på såväl vandalisering som anlagda bränder. Här finns dock en problematik gällande den nuvarande lagstiftningen.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng