2019-04-08

Säker kollektivtrafik

Säkra bussar med trafikanträkning via intelligenta kameralösningar

CCTV-Support har levererat över 1 200 kamerasystem till bussar. Leveranserna omfattar busstrafiken över hela Sverige.

CCTV-Support har levererat över 1 200 kamerasystem till bussar. Leveranserna omfattar busstrafiken över hela Sverige.

CCTV-Support är ett Kungsbackaföretag som nischat sig inom kamerabaserade lösningar för busstrafik.

– Efterfrågan på trygghetskameror är stor, men vi ser också ett kraftigt ökande intresse för andra tjänster som intelligenta kamerasystem erbjuder, exempelvis att räkna hur många passagerare som åker på de olika busslinjerna. Det är viktig information för bussbolagen, säger Staffan Örtegren, VD för CCTV-Support.

På sina håll är kollektivtrafiken utsatt för brottslighet, hot, våld och ordningsstörningar och säkerhetskameror har blivit ett allt viktigare verktyg för att öka tryggheten i bussar och tåg.

– Kameror skapar ökad trygghetskänsla, vilket är viktigt om vi vill att människor ska välja att åka kollektivt. Dels kan kamerorna förebygga brott och dels kan polisen få bildmaterial som är till nytta när de ska utreda brott, säger Staffan Örtegren.


Problem med inspelningstillstånd
Men det finns ett problem som hämmar möjligheterna att öka trygghetskänslan för resenärer och inte minst chaufförer.

– Det är fortfarande så att tillståndsgivning för inspelning av bilder varierar på olika platser. På en del busslinjer tillåts kontinuerlig inspelning och på andra sträckor är det endast vid utlöst larm som bilder får spelas in. Men riktigt illa är att det finns ställen där man inte får spela in överhuvudtaget, trots problem med ordningsstörningar och brottslighet, säger Staffan Örtegren som oroas över den restriktiva hållningen när det gäller trygghetskameror.

– Förutom att resenärer och chaufförer missgynnas så drabbas alla som vill att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ till bilen.– Kameror skapar ökad trygghetskänsla, vilket är viktigt om vi vill att människor ska välja att åka kollektivt, säger Staffan Örtegren, VD för CCTV-Support.

– Kameror skapar ökad trygghetskänsla, vilket är viktigt om vi vill att människor ska välja att åka kollektivt, säger Staffan Örtegren, VD för CCTV-Support.


Information – nyckeln till effektiv drift
Ett tillförlitligt automatiskt trafikanträkningssystem är mycket värt, ur både ett logistiskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

– Det handlar om att ha rätt passagerarkapacitet i de fordon som används i busstrafiken. För att klara det måste man ha koll på hur många människor som åker på de olika busslinjerna, var stiger de på och var kliver de av? Rätt information om detta möjliggör viktiga beslut rörande trafikplanering, effektiv drift och ökad lönsamhet.

– Förutom att vi i våra intelligenta system kan räkna påstigande och avstigande har vi sensorer som svarar för igenkänning av objekt, så som barnvagnar barnvagnar och väskor. På så sätt får vi en mer exakt bild av hur fordonsutnyttjandet är och kan avgöra om rätt bussar används för rätt sträcka, när det gäller passagerarkapacitet, säger Staffan Örtegren.

Med pålitlig realtidsinformation om passagerarflöden till trafikledningen kan dessutom snabba åtgärder sättas in om särskilda behov uppstår, exempelvis att extrabussar bör kallas in.


Manuell uppskattning – inget alternativ
Ett alternativ till automatiska passagerarflödessystem är att den lokala trafikförvaltningen uppskattar passagerarmängden manuellt genom att räkna biljettstämplar. Problemet är dock att man inte vet om någon åkt fram och tillbaka på samma biljett. Dessutom väljer många resenärer att betala sitt färdbevis via app eller sms och dessutom kan resenärer ofta alternera mellan att ta buss och tåg med samma färdbevis. Allt detta gör det omöjligt att tillförlitligt uppskatta passagerarflödet. Det blir en ren gissning, menar Staffan Örtegren.

– Ibland kan felmarginalen ligga uppemot 30 procent av de verkliga talen. Det är inte bra att basera beslut på en uppskattning om att man har 780 passagerare och det korrekta talet i själva verket är 600 passagerare.

Att passagerarräkning är ytterst ekonomiskt viktigt för trafikförvaltningarna beror på att passagerarmängden utgör grunden för ersättningen till bussföretagen som utför passagerartransporterna.

En annan aspekt av passagerarräkningens betydelse är att kollektivtrafikens finansiering inte bara sker via biljettförsäljningen utan också via skattemedel. En effektiv och tillförlitlig trafikanträkning är sålunda ett bra sätt att säkerställa att gemensamt inbetalda skatter används på rätt sätt.


Att passagerarräkning är ytterst ekonomiskt viktigt för trafikförvaltningarna beror på att passagerarmängden utgör grunden för ersättningen till bussföretagen som utför passagerartransporterna.Att passagerarräkning är ytterst ekonomiskt viktigt för trafikförvaltningarna beror på att passagerarmängden utgör grunden för ersättningen till bussföretagen som utför passagerartransporterna.


Hållbar kollektivtrafik
Staffan Örtegren framhåller också ett annat viktigt samhällsperspektiv, nämligen miljömässig hållbarhet.

– Trafikförvaltningarna arbetar aktivt för att fler ska välja kollektivtrafiken. För att veta om hur olika åtgärder stimulerar till ökat resande med buss och tåg måste vi mäta trafiken och jämföra, före och efter. Då gäller det att ha tillförlitliga siffror.

– Först då kan man säkerställa att bussarnas passagerarkapacitet stämmer överens med det verkliga antal personer som reser på den aktuella sträckan. På så sätt undviker man exempelvis att det blir för trångt så att människor vantrivs och väljer bilen nästa gång, menar Staffan Örtegren, som också ser fördelar när mer akuta trafiksituationer uppstår.

– Våra kunder har realtidsinformation om hur många passagerare som sitter på bussen. De behöver bara att logga in på en app för att få en sann bild av situationen. Vår lösning levererar passagerarräkning med 98 procents tillförlitlighet.


Flera funktioner
CCTV-Support har levererat över 1 200 kamerasystem till bussar. Leveranserna omfattar busstrafik över hela Sverige.

Förutom trygghetslösningar och realtidsinformation om passagerarflöden är det en mängd olika funktioner som CCTV-Supports kameralösningar erbjuder bussbolagen. Här innefattas allt från backkamerasystem för chaufförerna till rese- och trafikinformation via monitorer för passagerarna.

– Här kan bussbolagen även få in intäkt genom att upplåta reklamplats i informationsflödet i monitorn, kommenterar Staffan Örtegren avslutningsvis.

 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng