2019-11-15

Säkerhet och trygghet i vården – Del 3 av 5

Säkerhetskameror ger tryggare vård

Axis nätverkskameror på sjukhus

Säkerhetskameror i vården kan hjälpa till att dirigera sjukhuspersonal dit de behövs mest och minskar larmresponstiden från minuter till sekunder. Dessutom minskar antalet falsklarm.

– Låt kameror hjälpa till att förbättra vården, inte bara övervaka den, säger Tobias Ekberg, Key Account Manager på Axis Communications.

Responstiden för potentiellt kritiska larm på en pediatrisk intensivvårdsenhet (PICU) är mer än tre minuter och nästan 10 minuter på barnavdelningen enligt studien ”Association between exposure to nonactionable physiologic monitor alarms and response time in a children’s hospital”, publicerad i Journal of Hospital Medicine. Vid larm där det handlar om en allvarlig försämring av patientens hälsa kan en lång responstid få en mycket negativ påverkan på patientens hälsa och till och med vara livshotande.

Falsklarm ger ”larmtrötthet”

– Låt kameror hjälpa till att förbättra vården, inte bara övervaka den, säger Tobias Ekberg, Key Account Manager på Axis Communications.
– Låt kameror hjälpa till att förbättra vården, inte bara övervaka den, säger Tobias Ekberg, Key Account Manager på Axis Communications.

Studien visar också att mer än 90 procent av alla larm inte är relevanta eller ”falska”, vilket är en siffra som stämmer överens med andra studier av olika sjukhusmiljöer.

– Faktum är att falsklarm är allmänt erkända för att vara den störst bidragande orsaken till ”larmtrötthet” – okänslighet för larm bland sjukvårdspersonal – vilket resulterar i missade larm och längre responstider, säger Tobias Ekberg.

Larmtrötthet är ett hot mot vården, ett annat hot är bristen på vårdpersonal samtidigt som befolkningarna blir större och allt äldre i västvärlden. Det innebär att det går allt fler vårdtagare per vårdgivare och det är en trend som väntas fortsätta. Världshälsoorganisationen WHO förutspår att personalunderskottet i vården kommer att vara 12,9 miljoner personer 2035.

Kameror i alla rum

Ett sätt att hantera fler patienter utan att påverka tryggheten i vården negativt är att använda säkerhetskameror. Nemours Children’s Health Hospital i Orlando, Florida, har installerat Axis nätverkskameror i varje rum för att förbättra patientvården

– Dessa ”kliniska kameror” ingår inte i sjukhusets säkerhetssystem utan är i stället integrerade med patientens biotelemetri-enhet genom en mjukvara som heter Epic och övervakas centralt av ett team bestående av ambulanspersonal. Den extra uppsättningen av ögon och öron med medicinsk utbildning hjälper till att dirigera sjukhuspersonal dit de behövs bäst, säger Tobias Ekberg.

På Nemours Children’s Hospital kan teamet övervaka de 100 patientbäddarna.
På Nemours Children’s Hospital kan teamet övervaka de 100 patientbäddarna.

Enorm potential

Konceptet är skalbart och från Nemours Children’s Hospital kan teamet övervaka de 100 patientbäddarna, liksom över 150 patientsängar på sitt systersjukhus i Delaware.

– Förutom att förbättra larmresponsstiden hjälper centrets personal också det kliniska teamet med sängbehandlingsprotokoll och kan ringa in ytterligare resurser när de kliniska teamen är upptagna med livräddande åtgärder. Det finns även en annan fördel med att eliminera onödig närvaro i rummet för utan falsklarm får patienterna vila och kan återhämta sig snabbare, säger Tobias Ekberg.

I USA finns nästan en miljon sjukhussängar, 1,4 miljoner amerikaner vårdas på vårdhem och uppskattningsvis 12 miljoner amerikaner behöver någon form av hemvård enligt John Hopkins Medicine.

– Den potentiella användningen av kameror för att för bättra och göra patientvården tryggare är enorm, avslutar Tobias Ekberg.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng