2019-12-13

Tryggare skolor – Del 4 av 4

Så skyddas skolelever genom passerkontroll

En säker skolmiljö är något som är avgörande för både elever, lärare, skolpersonal och föräldrar.

En säker skolmiljö är något som är avgörande för både elever, lärare, skolpersonal och föräldrar.

Molnbaserad passerkontroll – gärna integrerat med videoövervakning och inbrottslarm – ger säkerhetsansvariga på skolor och förskolor möjlighet att med ett knapptryck göra en ”lockdown” och snabbt begränsa tillträdet för en eventuell inkräktare.

En säker skolmiljö är något som är avgörande för både elever, lärare, skolpersonal och föräldrar. Alexander Holmström, försäljningsdirektör för EMEA på ACRE Group (Vanderbilt, Comnet & Open Options), menar att tekniska säkerhetslösningar kan trygga en säker studiemiljö och möjligheten att kunna göra en ”lockdown” kan vara helt avgörande när det uppstår en allvarlig incident.

Svårt att låsa dörrar manuellt

Alexander Holmström, försäljningsdirektör för EMEA på ACRE Group.
Alexander Holmström, försäljningsdirektör för EMEA på ACRE Group.

När det inträffar en hotfull situation på en skola – oavsett hur allvarligt den bedöms – brukar de omedelbara säkerhetsrutinerna handla om att säkra hela fastigheten och vidta alla nödvändiga åtgärder för att hålla eventuella inkräktare ute. Men det är inte så lätt som det låter, det kan vara väldigt svårt att hinna låsa alla dörrar. Ofta består skolor av flera byggnader, de har allmänna utrymmen och det är en logistisk utmaning för personalen att lyckas låsa igen hela skolan.

– Det gör att det finns ett behov för skolor att använda passerkontroll- eller inbrottslarmsystem som kan koppla samman alla dörrar inom ramen för en molnbaserad plattform för enkel och central hantering. Säkerhetsansvariga kan se till att inkräktare eller obehöriga inte kan komma in i byggnaderna genom en enda knapptryckning och ta hjälp av data från systemet för att samla in och räkna alla elever och personal, säger Alexander Holmström.

Passersystem ger viktig information

Förskolan Beacon School i Storbritannien är ett exempel på en utbildningsinstitution som använder Vanderbilts lösningar för att effektivt hantera och övervaka skolområdet och eleverna. Administratörer kan kontrollera användningen skolgården och låsa de delar av skolområdet som besökare inte har tillåtelse att komma åt. Beacon School kan också logga alla inpasseringar och utpasseringar och ge ansvariga en bild av vem som försöker komma in i vilket område.

Alexander Holmström berättar också att det finns högskolor och universitet som använder Vanderbilts molnbaserade passerkontroll och video management-lösning ACT365. Ett universitet i London med utbytesstudenter har till exempel möjlighet att övervaka studenterna genom händelseloggar och aktivitet från nyckeltaggar. Systemet producerar diagnosrapporter om dörrstatus och kan både lokalt och på distans undersöka situationer som till exempel när någon försöker forcera en dörr, en dörr som står på glänt eller om glas krossas.

– ACT365 är också avgörande för att snabbt kunna identifiera incidenter genom videomaterial och koppla händelser till specifika dörrar, vilket gör det möjligt för säkerhetsansvariga på campus att reagera på situationer effektivt och använda video som bevismaterial, säger Alexander Holmström.

Effektiv integration

Om det inte finns en heltäckande säkerhetslösning är integration avgörande för att se till så skolor och universitet är så säkra som möjligt enligt Alexander Holmström.

– Vanderbilts ACT Enterpriseintegration även tredjeparts-VMS plattformar som exempelvis Milestone ger flera lösningsbaserade alternativ att förbättra skolors och universitets säkerhet genom att göra det möjligt för användare att fjärrövervaka och låsa ytterdörrar med en knapptryckning i händelse av en nödsituation, säger han.

När till exempel ACT Enterprise och SPC integreras används ett enda gränssnitt där användaren kan få en realtidsvy av sin SPC-zonstatus i ACT Enterprise. Dessutom kan användaren se SPC-händelser i ACT Enterprise, skicka kommandon till SPC, ställa in, avmarkera, isolera eller avisolera, ”inhibit” eller ”disinhibit” och återställa grafiska kartor och ”overlay”-zoner på kartan. FlexC ATS kommer automatiskt att fråga efter tjänster som körs på ACT Enterprise och registrera dem.

– Sammantaget täcker denna enkla integration mellan två av Vanderbilts produkter för passerkontroll och inbrottslarm omfattande säkerhetsfunktioner för skolor och universitet som vill skydda sina lokaler, studenter, personal och utrustning, och framförallt är det ett smidigt sätt att bygga vidare på och utveckla en Vanderbilt SPC-anläggning som med ACT gör den skalbar upp till 4 000 dörrar på en anläggning, avslutar Alexander Holmström.

 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng