2019-11-19

Säkerhet och trygghet i vården – Del 5 av 5

Så samordnas kommunikation vid kriser i vården

Om en kris uppkommer kan en medarbetare larma genom plattformen och larmet går ut till samtliga berörda både internt och externt.

Om en kris uppkommer kan en medarbetare larma genom plattformen och larmet går ut till samtliga berörda både internt och externt.

Vid en incident eller kris i sjukvården måste kommunikation ske snabbt och effektivt och samtidigt vara pålitlig.

– Vi erbjuder en beprövad lösning som samordnar larmhantering, kommunikationssystem, personal och åtgärdsplaner med möjlighet till automatisering, säger Peter Emanuelsson, försäljningschef på Lots Security AB.

Många organisationer inom kommun, landsting och stat har ett osäkert och manuellt system för kommunikation vid incidenter och kriser enligt Peter Emanuelsson. Samma sak gäller sjukhus och vårdinrättningar. När viktig information ska kommuniceras eller om det ska kallas till krismöte är det inte ovanligt att en eller flera medarbetare ska ringa till alla berörda – internt och externt. I vissa fall kan det röra sig om hundratals samtal och sms som behöver skickas och arbetet kan vara väldigt tidskrävande och ineffektivt, det blir samtidigt stor osäkerhet i om informationen faktiskt når fram till mottagaren.

– En eller flera medarbetare kan bli fullständigt upptagna med uppgiften att kalla in folk eller kommunicera annan viktig information och informationen kommer inte heller särskilt snabbt och säkert fram till berörda parter. Dessutom brister detta manuella förfarande i säkerhet och är svårt att rekonstruera vid en uppföljning och utvärdering, säger Peter Emanuelsson.

Samordnar kommunikationen

Lots menar att företaget har en lösning på problemet: plattformen I-message som skäddarsys, samordnar larmhantering, kommunikationssystem, personal och åtgärdsplaner med möjlighet till automatisering och prioritering.

– Det kan användas för att kalla till krismöte eller ge annan viktig information som snabbt och säkert måste nå berörda parter och rapporterar vilka som mottagit och läst eller hört informationen, säger Peter Emanuelsson.

Om en kris uppkommer kan en medarbetare larma genom plattformen och larmet går ut till samtliga berörda både internt och externt.

– Larmet är skyddat mot avlyssning med kryptering och kan innefatta ljud, bild och text när det skickas via samtliga eller utvalda kommunikationsvägar: sms, telefon, mejl, app, säger Peter Emanuelsson.

Personlarm, trygghetslarm, brandlarm, byggnadsautomation, telefoni, personsökning och CCTV är exempel på system som kan integreras och automatiseras. Alla funktioner kan hanteras och presenteras via grafiska gränssnitt som gör det enkelt för medarbetarna att få en snabb överblick av situationen som uppkommit.

Genom att samordna olika system i en plattform kan kommunikationsarbetet effektiviseras.
Genom att samordna olika system i en plattform kan kommunikationsarbetet effektiviseras.

Allt krypteras

Det går också att livesända bild och ljud från en incident så att berörda personer kan följa förloppet i realtid. Plattformen hanterar alla kommunikationsvägar som GSM-nätet, wifi, kommunikationsradio och Rakel som används av bland annat polis, räddningstjänst, sjukvård och Försvarsmakten. All trafik och data krypteras och loggas.

– Incident- och krisinformationen kommer fram i de berördas smartphones, även när en smartphone är inställd på tyst läge. Det här gör larmhanteringen vid kriser betydligt mer säker. Larmet når fram snabbt och effektivt med pålitlig teknik. Fel som orsakas av den mänskliga faktorn kan undvikas, säger Peter Emanuelsson.

Från timmar till minuter

Han berättar att lösningen används i Storbritannien och Tyskland. Vid ett stort brittiskt landstingsägt sjukhus behövdes tre och ibland ännu fler medarbetare för att kommunicera vid incidenter och kriser. Mellan 170 och 600 personer behövde informeras vid en kris, vilket tog all tid i anspråk för två av medarbetarna. Den tredje medarbetaren svarade på inkommande samtal.

– Efter att ha infört I-message i verksamheten har kommunikationen effektiviserats enormt. Det som förr tog timmar, tar nu endast några minuter. Det har blivit ett viktigt verktyg för sjukhuset och en central del i sjukhusets kommunikationsstrategi, säger Peter Emanuelsson.

 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng