2019-03-25

Säkrare Skolor – Lösningar

Så kan Sverige öka tryggheten och säkerheten i skolan

Klassrum med unga elever

Antalet allvarliga säkerhetsincidenter i skolan ökar i hela Europa och bara i Sverige har antalet rapporterade fall av våld, hot och rån fördubblats under de senaste fem åren. Som ett resultat ser nu allt fler kommuner över säkerheten i skolan.

Skolan ska vara en trygg och säker plats för både elever och personal. Dessvärre har antalet rapporterade fall av våld, hot och rån i svenska skolor fördubblats de senaste fem åren i Sverige, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Även så allvarliga händelser som skolskjutningar har förekommit.

När något inträffar är de första tio minuterna avgörande, det är då – innan extern hjälp hunnit fram – som störst skada sker. Om personalen kan reagera snabbt kan de ofta förhindra eller begränsa personskador och lidande och kanske till och med rädda liv.

AddSecure, som har levererat säkra kommunikationslösningar sedan början av 70-talet, arbetar idag med flera olika kommuner och privata verksamheter för att öka tryggheten och säkerheten i skolan.

– Om en incident inträffar ser vår lösning inom Skolsäkerhet omedelbart till att rätt personer får rätt information. Det gör att rätt åtgärder kan sättas in och att ödesdigra konsekvenser kan förhindras eller begränsas fram till att polis, vakter eller brandmän hinner anlända, säger Mats Genberg, landschef Sverige på AddSecure.

Viktigt med beredskapsplaner
Att ha detaljerade beredskapsplaner för både små och stora incidenter är kanske den minst kontroversiella och mest effektiva åtgärden som en skola kan vidta för att öka säkerheten.

– Det finns väl ingen skola som inte gör regelbundna brandövningar, steget behöver därför inte vara så stort till att även börja öva på andra scenarier som till exempel inrymning. Det handlar om att tydligt definiera vem som ska göra vad i olika situationer och att ha övat så att planerna faktiskt följs när det behövs.

Mats Genberg, AddSecure.
Mats Genberg, landschef Sverige på AddSecure.

Enligt Mats Genberg bör beredskapsplaner inte bara omfatta större potentiellt farliga händelser, utan också mindre incidenter som slagsmål eller hot, som måste hanteras snabbt innan de eskalerar. Att snabbt kunna reagera och att snabbt kunna sprida information underlättas med säker kommunikationsteknik. Vissa väljer att använda appar eller traditionella högtalarsystem, medan andra satsar på mer omfattande system.

AddSecures Skolsäkerhetslösning adresserar alla typer av scenarier, från lärare som känner sig otrygga och behöver backup, till att hålla räkningen på eleverna vid en brand, eller något så enkelt som att informera om att en fläkt har slutat att fungera i matsalen. Det är alla dessa olika små delar som gör systemet så användbart, menar Mats Genberg.

Göteborgs Stad
En kommun som tar trygghet och säkerhet i skolan på största allvar är Göteborgs Stad. Staden har implementerat AddSecures lösning dels på fyra gymnasieskolor i innerstaden, dels på två grundskolor i Angered.

– Vi har testat lösningen på två grundskolor i Angered där vi sett större säkerhetsproblem. En av skolorna hade flera olika byggnader som inte hängde ihop gällande brandlarm och informationssystem och vi behövde också en plan kring inrymning och utrymning. Vi valde AddSecures lösning då de har ett beprövat system och erfarenhet av att jobba med andra skolor, säger Peter Granfeldt, säkerhetssamordnare på grundskoleförvaltningen i Göteborg Stad.

Välbeprövad lösning
Skolsäkerhetslösningen bygger på ett system som används av bland annat Sveriges Räddningstjänster och Svenska Sjö-räddningssällskapet och ser till att rätt personer får rätt information omedelbart och automatiskt. Det gör att lokala åtgärder kan initieras och samtidigt aktiveras rätt säkerhetsnivåer i passersystem och liknande. På så vis kan personskador begränsas och kanske till med liv räddas. Idag finns det få skolor som har en lika uppdaterad och säker kritisk kommunikationslösning som skolorna i Göteborg.

– Innan tragedin i Trollhättan var skolsäkerhetsfrågan något få tänkte på. Jag önskar att det inte var så men det är inte längre en fråga om det kommer att ske utan när. Där vill vi inte bli tagna på sängen utan förekomma detta med våra olika säkerhetssystem, avslutar Peter Granfeldt.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan