2019-03-11

Butikssäkerhet – Lösningar

Nätverksbaserat ljud revolutionerar butikerna

Nätverksbaserade ljudsystem

Nätverkskameror har revolutionerat marknaden och används för säkerhetsändamål i alla tänkbara miljöer, inte minst i butiker.

Axis, som utvecklade den första nätverksbaserade kameran redan 1996, har nu adderat nätverksbaserade ljudsystem till sin produktportfölj. Även det till stor nytta för detaljhandeln.

Lundaföretaget Axis (som numera ingår i Canon-koncernen) har sedan lanseringen av den första nätverkskameran varit världsledande när det gäller nätverkskameror. Skalbarhet och flexibilitet var två egenskaper som banade väg för nätverkskamerornas framgång. Nu är nätverksbaserade ljudsystem för meddelanden och bakgrundsmusik på väg att slå igenom på samma sätt.

– Jämfört med analoga system erbjuder nätverksbaserade ljudsystem en betydligt lägre totalkostnad över tid. Dessutom erbjuds mycket större flexibilitet, säger Carl Staël von Holstein, Key Account Manager på Axis Communications


Kostnadsbesparande
Med nätverksljud slipper butikerna investera i och hantera separata system för meddelanden och bakgrundsmusik, Med ett enda system kan butikens behov av ljud uppfyllas.

– Det minskar sannolikheten för att separata enheter ska fallera. Därmed reduceras risken för reparationsbehov som kräver teknikers kostsamma serviceutryckningar, betonar Carl Staël von Holstein.


Anpassade ljuduppspelningar
Genom nätverksljud är varje enskild enhet ett komplett system. Här inbegrips funktioner som inbyggd intelligens, equalizer, förstärkare, digital signalprocessor, mikrofon, strömförsörjning och högtalare så att varje system kan användas för många av butikens behov.

Med inbyggd MP3-spelare och streaming-support kan butikerna spela upp innehåll lokalt eller online. Den inbyggda schemaläggningsfunktionen garanterar en optimal mix av budskap och bakgrundsmusik som startas och stoppas automatiskt så att de planerade meddelandena spelas vid rätt tillfälle.Carl Staël von Holstein, Key Account Manager på Axis Communications.Carl Staël von Holstein, Key Account Manager på Axis Communications.


Enkelt att installera och hantera
Nätverksljud kräver bara en kabel för ström och ljud, vilket innebär att systemen är enkla att installera och ansluta.

– Ljudet är redan förkonfigurerat tack vare den inbyggda signalbehandlingen, vilket eliminerar behovet av att kontakta ljudexperter under installationen, säger Carl Staël von Holstein.

Eftersom enheterna är anslutna till ett standardnätverk är det också enkelt att fjärrövervaka systemets status, vilket minskar behovet av att skicka ut tekniker för kontroll på plats.

Om ett system är nere tillåter IP-funktioner att uppdateringar sker centralt, vilket minskar behovet av att uppdatera och byta enheter individuellt. Om det skulle uppstå problem med programvaran eller hårdvaran, hindrar det redundanta systemet att en avkopplad enhet påverkar resten av anläggningen.


Många möjligheter
Med nätverksbaserade ljudsystem kan butiker dra nytta av streaming-supporttjänster och ljudspelarapplikationer integrerat i högtalarna. På så sätt får butiker tillgång till musikströmmande tjänster. Butikschefen kan också använda lokala spellistor lagrade på minneskort som finns i det nätverksbaserade ljudsystemet.

Carl Staël von Holstein framhåller också att man kan selektera målgrupp för meddelanden med smart zonindelning.

– En butik kan välja att använda så många eller få högtalare som de vill ha för både meddelanden och bakgrundsmusik. På så sätt kan man exempelvis undvika att samma musik spelas upp i avdelningen för vuxna kunder som i sektionen för barn eller att ett meddelande – avsett för en enda individ – ropas ut till alla som befinner sig i butiken.

Konfigurering för zonindelning är lätt att justera eftersom det inte finns något behov av nya kablar eller nya enheter, allt som krävs är att ändra formationen för att matcha den design på zonindelningen som önskas.


Framtidssäker teknik
Dessa enkla installations- och hanteringsprocesser innebär att systemen utan svårighet kan anpassa sig och förändras beroende på butikskraven. Om butiken utökar sin yta eller flyttar till annan plats alternativt om nya butiker öppnar så är det enkelt att lägga till eller ta bort enheter för att möta de aktuella kraven, vilket gör tekniken framtidssäker.


Kan öka säkerheten
En stor fördel med nätverksbaserade ljudsystem är att de har ett öppet API för enkel integration med andra system och framtida applikationer. Exempelvis har nätverksljudsystem en integrerad ljudspelare för att lagra olika ljudklipp. Det kan fungera som ett komplement till ett nätverksvideosystem för säkerhet, då förinspelade ljudklipp kan spelas upp när en kamera upptäcker att någon går in i ett område för endast behöriga personer. Systemet kan också ha ett inbäddat ljuddetekteringsprogram som skickar larm vid upptäckt av plötsliga ljudnivåhöjningar, till exempel skott från eller ljud från aggressiva och hotfulla personer.


Flexibilitet och skalbarhet
Nätverksbaserade ljudsystem är inte begränsade till applikationer i detaljhandeln, utan kan även användas i alla lämpliga miljöer som skolor, sjukvård och kommersiella byggnader. Dess flexibilitet och skalbarhet bekräftar att kostnadsbesparingar görs via användning av öppen nätverksteknologi snarare än bruk av proprietära lösningar.

– Samtidigt bidrar nätverksbaserat ljud till ökad kundnöjdhet genom att tillföra en optimerad kundupplevelse, menar Carl Staël von Holstein, avslutningsvis.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng