2020-08-26

Passerkontroll – Del 3 av 3

Molnbaserat och passerkontroll som tjänst är framtiden

Acre International – med varumärket Vanderbilt – är en världsledare när det gäller elektroniska system för fysisk säkerhet.

Acre International – med varumärket Vanderbilt – är en världsledare när det gäller elektroniska system för fysisk säkerhet.

Regelbunden service och underhåll av alla säkerhetssystem är mycket viktigt för att säkerställa en hög nivå av säkerhet. Med molnbaserade lösningar kan uppdateringar och annan service göras på distans, vilket bidrar till kostnadseffektivitet och hållbarhet.

– Det är ingen tvekan om att lösningarna för passerkontroll i allt högre grad kommer baseras på molnbaserade system, säger Alex Holmström, försäljningsdirektör på Acre International, där Vanderbilt Industries ingår.

Acre International – med varumärket Vanderbilt – är en världsledare när det gäller elektroniska system för fysisk säkerhet. Alex Holmström betonar att trenden mot molnbaserade säkerhetssystem är global.

– Vi hör ofta från våra samarbetspartners runt om i världen om vilken stor fördel molnbaserade lösningar som exempelvis passersystemet ACT365 ger dem i deras arbete, säger han.

– ACT365 kombinerar ett stabilt molnbaserat passersystem med kameraövervakning och ger flertalet fördelar för såväl installatören som systemanvändaren, säger han och framhåller smidigheten när det gäller att administrera olika anläggningar från distans.

– Användaren kan via det moderna och användarvänliga gränssnittet kontrollera flertalet anläggningar i realtid och dra nytta av den fjärrdiagnostik för olika säkerhetssystem som systemet tillhandhåller, kommenterar Alex Holmström och tillägger ytterligare några funktioner.

– Systemet möjliggör för användaren att analysera händelser, generera utrymningsrapporter och länka associerat bildmaterial från övervakningskamerorna.

Passerkontroll som tjänst

ACT365 är, enligt Alex Holmström, ett system som är idealiskt för integratörer eller installationsföretag som vill skapa en tjänstebaserad affärsmodell – Access Control as a Service (ACaaS) – eller som redan har det. Systemet levererar information snabbt och systemet gör det enkelt för tekniker att utföra uppdateringar och serviceåtgärder på distans.

– De ideala slutkundsmålgrupperna är företag som har flertalet mindre eller medelstora anläggningar som är fördelade över ett större geografiskt område. Detta kan exempelvis vara inom handeln och kontorslokaler är en också en bra målgrupp.

Integrationsmöjligheter

Integrationslösningarna för ACT365 är många.

– Våra samarbetspartners och olika säkerhetsinstallatörer över hela världen utvecklar ständigt nya innovativa integrationer mellan tredjepartssystem och ACT365. Några exempel på detta kan vara integrationer mot olika bokningssystem, Bank-ID, QR-kodsläsning och andra intressanta lösningar, säger Alex Holmström, som lyfter fram ett exempel från en av Vanderbilts installationspartners i England, Oliver Law Security Ltd (OLS), och företaget Kronos Incorporated som är en global ledare inom HR inklusive tid- och närvaroregisteringsprogram med verksamhet i över 40 länder.

– De har tagit fram en integration mellan ACT365 och Kronos molnbaserade program ”Workforce Dimensions” och skapat ett effektivt system där personalavdelningen och säkerhetsavdelningen kan dra väldigt stor nytta av samma molnbaserade lösning för passerkontroll.

– Administrationsmöjligheterna för HR lyfts till en ny nivå då all behörig personal enkelt via sin mobil eller stationära dator kan ha full kontroll på alla sina anläggningar, medarbetare och behörigheter oavsett var de befinner sig i världen via en enda plattform, vilket skapar en ökad trygghet och kontroll.

Bluetooth och mobila lösningar

Alexander Holmström.
Alexander Holmström.

En annan trend på den globala marknaden som Alex Holmström lyfter fram är den allt högre efterfrågan på Bluetooth-teknologi och mera avancerade biometriska lösningar tillsammans med Vanderbilts olika passersystem.

– Vi lanserade nyligen en ny Bluetooth Low Energy (BLE)-läsare, vilket var ett välkommet tillskott i vår läsarportfölj. Bluetooth är enkelt att implementera i olika säkerhetsmiljöer och det är smidigt att skapa, distribuera och administrera mobila behörigheter.

Teknikutveckling för ökad säkerhet

Med det sagt menar Holmström att mobila lösningar är ytterligare en spännande del av utvecklingen på säkerhetsmarknaden.

– Vi ser en ständigt ökande brottslighet och det är självklart en utmaning. Passersystem kommer här spela en viktigare roll i att säkerställa att rätt personer har tillträde och det mest effektiva sättet att skydda olika värden eller människor är att begränsa och kontrollera fysisk eller virtuellt tillträde.

– Här ser vi redan en ökning av utbud och efterfrågan av mera avancerade krypteringsmetoder, flerstegsidentifiering, biometriska lösningar och mobila credentials (identitetsbärare, red anm.) vilket möjliggör en snabbare automatisering och utveckling av dessa lösningar i världen.

Alex Holmström är övertygad om att framtidens passersystemslösningar kommer formas utifrån en kombination av öppenhet, skalbarhet, smarta integrationer och molntjänster. Han framhåller att marknaden för passersystem beräknas växa med en årlig tillväxttakt på minst 8,5 procent fram till 2024.

– Den allmänna mottagligheten för passersystem som en tjänst (ACaaS) har avsevärt förbättrats det senaste två åren och beräknas växa med cirka 20 procent per år under motsvarande period.

Molnbaserat för framtidssäkring

Alexander Holmström tror att företag som anpassar sig snabbt och skapar unika erbjudanden och koncept för passerkontroll som tjänst (ACaaS) kommer ha stora konkurrensfördelar.

– Molnbaserad passerkontroll möjliggör en framtidssäker affärsmodell som genererar återkommande intäkter för säkerhetsföretagen, men även ett starkare serviceerbjudande som lyfter kundupplevelsen till en högre nivå, säger han avslutningsvis.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng