2019-03-11

Butikssäkerhet – Lösningar

Mångsidig lösning för säkerhet i butiker

Larmsystemet SPC är en av Vanderbilts viktiga detaljhandelslösningar.

Larmsystemet SPC är en av Vanderbilts viktiga detaljhandelslösningar.

Brottslighet minskar lönsamheten i detaljhandeln och det gäller allt från små enskilda butiker till stora köpcentrum. Men summan är mycket större än de flesta tror: globalt handlar det om 123 miljarder dollar varje år.

Larmsystemet SPC från Vanderbilt erbjuder en säkerhetslösning som lämpar sig mycket bra för stora som små detaljhandelföretag.

Ett viktigt verktyg i Vanderbilts portfölj för detaljhandelslösningar är det prisbelönta inbrottslarmsystemet SPC. Det skyddar företag, tomter och tillgångar för användare som vill ha ett inbrottssystem som erbjuder mångsidig användning och omfattande funktionalitet för larmhantering. Med hjälp av molntjänster, appar och ett dedikerat programvarupaket ligger SPC i framkant inom modern inbrottsdetektering.

Vanderbilts SPC är ett perfekt val för detaljhandelsföretag som vill ha en IP- och GPRS-baserad säkerhetslösning som kan hanteras centralt från en plats långt ifrån butiken/butikerna. SPC-programvaran använder ett ”always-on IP”-kommunikationssystem för att kontinuerligt övervaka viktig statusinformation som till exempel ”panel set”, ”panel unset”, eller ”panel partially set”.De kompakta knappsatserna har touchknappar med knappbelysning som tänds först vid beröring.De kompakta knappsatserna har touchknappar med knappbelysning som tänds först vid beröring.


SPC i aktion
Alex Holmström är Vanderbilts chef för Nordeuropa och betonar att när SPC används i detaljhandeln kan det hjälpa till att kontrollera varje ingång och utgång, inklusive personalingångar.

– Dessutom kan det logga händelser, förse behörig personal med rapporter om intrång eller inbrottsförsök och in- och utpassering genom dörrar, samt godkänna att koder ändras och problem identifieras, säger han.

SPC Connect-appen kan även användas för att stärka säkerheten i detaljhandeln. Till exempel kan butikspersonalen ta emot säkerhetsvarningar i realtid genom SPC Connect-appen och sedan direkt undersöka och agera om det behövs.

När ett larm går skickas ett push-meddelande till SPC Connect-appen och då kan användarna se live-video genom nätverkskameror kopplade till SPC och på så sätt få mer information om händelsen. Alla användarens interaktioner via SPC Connect är säkrade med SSL, vilket ger både stark kontroll och ”peace of mind”.


Integrerat med Milestone
Ytterligare en sak som gör SPC extra attraktiv för detaljhandeln är systemets goda integrationsmöjligheter. Till exempel tillåter SPC:s Milestone-plugin användarna att avaktivera händelser och styra SPC-systemet från Milestones system. Meningen med plugin:et är att förbättra användarens upplevelse genom att tillhandahålla en dubbelriktad kommunikationsstrategi med förstärkning av en kraftfull övervakningslösning.

Omedelbar fjärraccess till eventuella larm sparar mycket tid för dem som underhåller systemet.

– Genom plugin:et kan till exempel kameror triggas när ett larm har utlösts och ikonen på systemets övervakningsskärm lyser röd och Milestone-klienten kan visa relevant information. Genom att högerklicka på ikonen kan statusen för larmet kontrolleras och ytterligare en högerklickning återställer larmet och ikonen kommer att bli grön igen, säger Ross Wilks, chef för marknadskommunikation på Vanderbilt.Med molntjänster, appar och ett dedikerat programvarupaket ligger SPC i framkant inom inbrottsdetektering.Med molntjänster, appar och ett dedikerat programvarupaket ligger SPC i framkant inom inbrottsdetektering.


Internt gränssnitt
Förutom tredjepartsintegrationer delar Vanderbilts SPC-inbrottsystem gränssnitt med Vanderbilts passerkontrollsystem ACT. Genom produktsamarbetet erbjuder Vanderbilts FlexC-kommunikationsprotokoll ett mycket säkert flervägs-kommunikationssystem som möjliggör enkel konfiguration av händelseöverförings-strategier till oberoende larmorganisationer.

Här ger SPC-integrationen en säkerhetslösning med ett gränssnitt och med realtidsvisning av SPC:s zonstatus i ACT Enterprise. Användarna kan också se SPC-händelser i ACT Enterprise, skicka kommandon till SPC, till exempel ”set” eller ”unset”, ”isolate” eller ”desolate”, ”inhibit” eller ”disinhibit”, och skapa grafiska kartor.


Trådlösa enheter
Det stora sortimentet av trådlösa SPC-enheter är något som ytterligare kan stärka säkerheten i detaljhandeln.

– De har tilltalande design, passar perfekt i detaljhandeln och går att installera snabbt och enkelt, vilket innebär mindre störningar i butiken. Dessutom kan SPC:s trådlösa detektorer sträcka sig 500 meter, vilket innebär att en enda detektor kan täcka en hel butik. Det blir mer kostnadseffektivt än att behöva lägga kablar i en hel byggnad. Därför minskar installationstiden och förstås även kostnaderna för handlarna, säger Alex Holmström.


Skyddar personalen
I detaljhandeln är det väldigt viktigt att personalen hela tiden känner sig trygg och SPC har flera funktioner för det, till exempel “All Okay”. Enkelt uttryckt är det något som användaren gör för att signalera att allt är okej när de stänger av systemet. SPC erbjuder flera alternativ för vad okej-signalen kan vara och det finns också flera element som kan utlösa signalen.

SPC-systemet kan konfigureras för att ha denna funktion för särskilda områden och ”time and action” kan definieras för vad som ska hända om signalen inte skickas.

Kärnan i denna extrafunktion är att det ska vara lättare för personalen att komma ihåg att utföra nödvändiga åtgärder när de befinner sig i en svår och pressande situation.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng