2019-03-11

Butikssäkerhet – Perspektiv

Leverantörerna: Säkerhetskameror viktigast i butikerna

Kamerasystem är den typ av säkerhetsteknik som detaljhandeln efterfrågar mest. Men att sälja in smarta kameralösningar med funktioner som även bidrar till bättre försäljning är inte så enkelt enligt säkerhetsleverantörerna.

– Vi har en puckel att ta oss över när det gäller att integrera det fullt ut hos kund men det är helt klart framtiden, säger Torbjörn Warghagen Bolk, Business Area Manager för Retail på Stanley Security.

Felix Hellberg är affärsområdeschef för Retail på Great Security och betonar att det går att göra oerhört mycket mer med kamerasystemen i dag jämfört med för några år sedan.

– Du kan utnyttja intelligensen i kamerorna för till exempel kundräkning eller till att spåra återköp, mäta köerna till kassorna och använda automatiska utrop, säger han.

Det är dock inte alltid så lätt att sälja in business intelligence-funktioner även om detaljhandeln börjar få upp ögonen för det. Enligt Felix Hellberg är de mest populära funktionerna ”people counting” och ”heatmapping”.

– Många pratar om videoanalys men det är få som har tagit klivet. Det handlar ofta om intern kommunikation hos kunden. Säkerhetsavdelningar inom detaljhandeln har oftast en begränsad budget, det gäller för dem och oss att prata med försäljning och marknad och hitta synergier och utnyttja samma system i stället för att köpa in flera olika som gör samma sak, säger Felix Hellberg.

Torbjörn Warghagen Bolk, Business Area Manager för Retail på Stanley Security och Felix Hellberg, affärsområdeschef för Retail på Great Security.
Torbjörn Warghagen Bolk, Business Area Manager för Retail på Stanley Security och Felix Hellberg, affärsområdeschef för Retail på Great Security.

Tjänsterna är avgörande
Butiker är intresserade av lösningar, inte av vad för teknik som används. Torbjörn Warghagen Bolk menar att säkerhetssystemen är så pass bra i dag att butikerna bör välja system baserat på vilka tjänster det går att leverera med de aktuella systemen.

– Det är tjänsterna som efterfrågas och som diversifierar de olika aktörerna på marknaden. En del av tjänster är den personella leveransen, det vill säga att vi som leverantör blir en del av kundens säkerhetsorganisation. Den andra delen av tjänster handlar om larmcentralstjänster, såsom smarta larmåtgärder, fjärrstyrningar och larmverifiering, säger Torbjörn Warghagen Bolk.

Felix Hellberg berättar att Great Security jobbar väldigt mycket med fjärrtjänster för att snabbt kunna hjälpa butikerna om något inte fungerar som det ska.

– Till exempel kan vi koppla upp oss direkt och stänga av en siren som står och tjuter istället för att butikspersonalen ska behöva vänta på en tekniker som åker ut, säger han.


Personlarm viktigt
Överfallslarm är standard i de flesta butiker och används vid rån eller en mycket hotfull situation och i regel tillkallas då både väktare och polis. Bråklarm används vid hotfulla situationer där butikspersonalen upplever behov av väktarassistans. Nödlarm/personlarm används vid ensamarbete där det finns risk för personskador, till exempel i ett butiksbageri. Både bråklarm och personlarm önskas oftast baserat på mer särskilda behov. Utvecklingen här har skett inom trådlösa system, både integrerat i inbrottslarm men också fristående enheter som skickar signalerna via GPRS.

– Enheterna kan skicka automatiserade larm vid till exempel en fallolycka och kan i många fall användas för att kommunicera muntligt med den nödställda. Det gör också att operatörer på vår larmcentral kan lyssna på en händelse för att kunna ge tydligare direktiv till exempelvis polis, säger Torbjörn Warghagen Bolk.


Passersystem som tjänst
En annan vanlig tjänst för butiker är administration av passersystem. Butikerna kan meddela när en nyanställd börjar och så ser säkerhetsleverantören till att lägga till personen i systemet.

– Butikernas personal är bra på att sälja sina produkter och ska syssla med det, inte lägga en massa tid på att administrera ett eller flera system, säger Felix Hellberg.

Dock menar han att butiker sällan själva efterfrågar den typen av tjänster, men när de får höra om dem och testar blir det i regel mycket uppskattat och sparar tid för butikerna.


Kameratjänster i molnet
Torbjörn Warghagen Bolk menar att när butiker använder molntjänster handlar det framför allt om kamerasystem. Molntjänster är säkrare och gör att det går snabbare att åtgärda fel jämfört med lokala lösningar.

– Vi ser mer molntjänster framförallt hos mindre butikskedjor. Jag tror även att de större funderar på det mer, men genomslagseffekten har några års fördröjning. Har man säkerhetsansvar för hundratals butiker så behöver man samordna sina system och när ett teknikskifte görs bör det ske med en god eftertänksamhet, säger Torbjörn Warghagen Bolk.


Samköra säkerhetssystem
I dag är framför allt inbrottslarm och passersystem integrerade i butiker, vilket till exempel gör att det går att samköra loggar vid utredning av interna händelser, men också för att få kostnadseffektivitet i installationen. Kamerasystemet ligger ofta separat.

Torbjörn Warghagen Bolk framhåller att när Stanley hanterar hela leveransen för en kund så kan de samköra kameror, passersystem och inbrottslarm.

– Det är något som vi jobbar med mycket i vår larmcentral, när vi tar hem alla signaler till oss från de olika systemen, då får vi alla signaler i samma system och kan följa händelserna på ett helt annat sätt, säger han.


Likadant överallt
Torbjörn Warghagen Bolk menar att en väldigt stor utmaning med säkerhet i butiker handlar om att stora kedjor med hundratals butiker runtom i landet ska ha samma driftförfaranden, instruktioner och åtgärder vid händelser.

– Det är här som tjänsterna spelar så otroligt stor roll. Vi måste försöka se till att ha samma förfarande och koncept över hela butikskedjans bestånd så att de kan fokusera på interna rutiner och arbeta med sitt interna säkerhetsarbete samtidigt som vi samlar alla signaler hos oss, tolkar dem och reagerar på dem på samma sätt enligt rutiner och mallar, avslutar han.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng