2019-11-18

Säkerhet och trygghet i vården – Del 4 av 5

Elektroniska lås och spårbarhet ger säkrare sjukhus

Salto Systems - elektroniska lås

Foto: Mårten Junell

Mindre nyckelhantering, mer elektroniska lås och kontroll på behörigheter är avgörande för att förbättra säkerheten i vården, menar Lena Kronborg, Marketing Manager i Norden för Salto Systems.

– Utmaningen ligger i att det är en offentlig och många gånger utsatt miljö. Sjukhusen ska vara tillgängliga dygnet runt och ha en välkomnande miljö, säger hon.

Lena Kronborg har under 20 år arbetat mycket med inre säkerhet inom bland annat sjukvården och hon har sett utmaningarna som finns i den dagliga verksamheten, både för säkerhetsansvariga, fastighetsansvariga och vårdande personal.

– Ibland blir det för mycket fokus på avancerade lösningar även om det inte krävs och då missar man en helhetslösning. För att förstå de behov och krav som finns gäller det att vi som leverantörer tar del av vilka hot som finns i dag, säger hon.

Ökad förståelse

Högsta prioritet inom vården är att rädda liv och det kan vara en stor utmaning att låsa utrymmen. En säkerhetslösning får aldrig riskera att hindra en livsupprätthållande handling. Men med mer hot, stölder och grövre brott inom vården har förståelsen ökat för att vissa områden och rum måste säkras och låsas. Lena Kronborg berättar om en kund som utsåg säkerhetsombud på olika avdelningar. Ombuden ansvarade för att utbilda och motivera personalen på sin avdelning för att få en större förståelse för säkerhetsarbetet, utan att det ska inkräkta på kärnverksamheten.

Nyckelfria sjukhus

Lena Kronborg menar att många verksamheter arbetar med att helt slippa nyckelhantering eftersom det är en krävande del av administrationen när nyanställda börjar, när personal slutar och inte återlämnar en nyckel och när personal ska byta avdelning eller arbeta inom spridda geografiska områden. Då kan det hända att personal får tillgång till fler utrymmen än de har behov av.

– Precis som med nyckelhantering kan elektronisk låsning hanteras av fastighetsavdelningen eller den klinikansvariga för att underlätta administrationen. Ansvaret fördelas, samtidigt som man har full kontroll på vem som får gå var och vem som faktiskt gjort det. På så vis kan säkerhetsavdelningen koncentrera sig på den yttre säkerheten, brandsäkerhet och övrig trygghet för personal och patienter, säger Lena Kronborg.

Hon menar att elektronisk säkerhet på sjukhus, äldreboende, hemtjänst, olika gruppboenden etc. skapar en större trygghet för både patienter, boende och personal. Hon berättar också att vissa sjukhus har planer på att låsa patientrum.

– Om du hamnar på sjukhus ska du kunna sova lika tryggt som hemma bakom en låst dörr samtidigt som du alltid ska kunna komma ut säkert om brandlarmet går. Och du ska veta att dina tillhörigheter inte kan tillgripas utan att det lämnar spår efter sig.

Bestäm säkerhetsnivå

Lena Kronborg säger också att det vid en projektering bör bestämmas vilken säkerhetsnivå som krävs i offentliga utrymmen, kontor, patientrum, läkemedelsrum, medicinvagnar, operationssalar och personalutrymmen som omklädningsrum och skåp. I en akutsituation är det viktigt att kunna agera snabbt och utrymning från personal- och patientutrymmen bör inte vara beroende av extern ström.

Omklädningsrum och skåp


– En viktig funktion i en nödsituation är så kallad ”lockdown” där administratören kan låsa alla dörrar på distans, även i trådlösa, batteridrivna läsare. Ett klick i mjukvaran och alla dörrar som till exempel patientrum kan låsas direkt, säger Lena Kronborg.

Avslutningsvis menar hon att ID-handling och behörighet för skalskydd och inre säkerhet kan kombineras på samma kort och att en heltäckande lösning för passerkontroll inom vården underlättar administration. Anställda som jobbar på flera platser kan få tillträde utan att behöva hämta nycklar och det ger större kontroll på vem som vistas i lokalerna. Genom spårbarhet går det att förebygga och skydda mot stölder av medicin, droger och personliga tillhörigheter.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng