2019-09-25

Smarta byggnader och hem – Del 3 av 7

"De allra flesta kommer att ha digitala lås om tio år"

2011 introducerades Assa Abloys digitala lås Yale Doorman som blivit en stor försäljningssuccé.

2011 introducerades Assa Abloys digitala lås Yale Doorman som blivit en stor försäljningssuccé.

Digitala lås är en självklarhet i smarta hem. För det handlar inte bara om att man slippa fysiska nycklar, utan också om att möjliggöra nyttjande av tjänster som effektiviserar vardagen.

– Vår vardag kommer att påverkas på flera sätt av den nya tekniken, säger Peter Raftell, Business Development Manager, Assa Abloy Opening Solutions Scandinavia.

Marknaden för lås står inför en stor förändring, i vilken Peter Raftell ser en växande efterfrågan på allt fler lösningar och mervärden som digitala lås kan erbjuda. Exempelvis när det gäller att kunna ta emot leveranser när man inte är hemma.

– Många får matkassar hemlevererade i dag och ofta sker leveranserna på kvällar eftersom det är då människor är hemma. Det skulle underlätta för alla parter om man kunde köra ut på andra tider. Allt som krävs är en tillåtelse för leverantörerna att komma in med hjälp av digitala engångskoder – som kunderna sedan skulle kunna makulera, säger Peter Raftell.

– Men för att digitala lås ska uppfattas som säkra måste det finnas en spårbarhet så att man ser vem som har varit där och vad som har gjorts. Det ger då ett mervärde för bostadsinnehavaren.

Äldrevården effektiviseras

Peter Raftell
Peter Raftell

Ett annat område där de digitala låsen kommer att göra stor nytta är inom äldrevården. En växande andel åldrande befolkning ökar trycket på vården.

– Vi kan vara säkra på att allt fler äldre kommer att vårdas i sina bostäder och inte på ålderdomshem. Det ställer krav på mer flexibla låslösningar, säger Peter Raftell.

– I stället för att vårdbolag är beroende av nycklar så skulle det underlätta med digitala koder, kommenterar han vidare. Den här omställningen på marknaden handlar inte om att vanliga lås inte fungerar – snarare handlar det om vad digitaliseringen kan möjliggöra på området.

– När tekniken finns är det en utmaning att dra nytta av den och att använda den på ett säkert sätt. Vi gör det och det underlättar för människor, säger Peter Raftell som är övertygad om vart utvecklingen är på väg.

– Jag tror att de allra flesta kommer att ha digitala lås om tio år.

Digital teknik i hemmet

Utvecklingen mot smarta hem ger nya möjligheter för konsumenten. 2011 introducerades Assa Abloys digitala lås Yale Doorman som blivit en stor försäljningssuccé, men hur säkra är egentligen de digitala låsen?

– Ett digitalt lås från Yale Doorman är lika starkt och säkert som ett mekaniskt lås, man gör inte avkall på något. Framför allt är det en bekväm säkerhet ur den aspekten att låsen är väldigt användarvänliga. Det skapar en trygghet i sig. De kan till exempel lätt kopplas ihop med ett hemlarm som automatiskt stängs av när man öppnar dörren. Man behöver då aldrig vara rädd för att dra igång larmet av misstag, säger Peter Raftell.

En annan aspekt är konsekvenserna av borttappade nycklar.

– Med en fysisk nyckel är man tvungen att byta ut låscylindern för att garantera att ingen otillbörlig person har tillträde, men med det digitala låset kan man enkelt byta en kod eller spärra en borttappad nyckelbricka. Det är en besparing på flera tusenlappar. En lösning är att varje familjemedlem har en egen kod och att barnen får en nyckelbricka.

Sätter en ny standard

Försäkringsbolagen har i dag inte någon gemensam standard när det gäller krav på lås. Om man har tecknat en försäkring på ett värde som är högre än en miljon kronor krävs däremot lås som är certifierade enligt SSF 3522, klass 3. Och de kraven uppfyller Yale Doorman.

– Vi jobbar kontinuerligt för att ligga i framkant och utvecklar vår hård - och mjukvara för att erbjuda högsta säkerhet. Att fortsätta den här utvecklingen är viktigt för oss. Med våra digitala lås sätter vi standarden för framtidens låslösningar där användaren känner sig både tryggare och säkrare. Det är något som skapar värde varje dag, avslutar Peter Raftell.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng